Koolitused

Koolitused - viiakse läbi Tallinnas, Harjumaal, Tartus ja Ida-Virus, erinevates haridusasutustes ja noorteorganisatsioonides, mis põhinevad 3R (representation, resources, realia) meetodil ja teistel interaktiivsetele meetoditel ja pakuvad soolise võrdõiguslikkuse alaseid teadmisi ning oskusi ja annavad noortele võimaluse vahetada omavahel kogemusi ja ideid.Koolituste seeria koosneb 20st ühepäevalist koolitustest. Koolituste seeriat viivad läbi koolitajad kellel on pikaajaline teoreetiline ja praktiline kogemus soolisevõrdõisguliku teemades (Kokku 900 inimest)

Koolitused toimuvad Tallinnas, Harjumaal, Tartus ja Ida-Virumaal 

Koolituste teenuse teostaja/kaaskorraldaja: Peace Child Eesti

Koolituste matejralid:

Koolituse sissejuhatus - EE (PPT)

Koolituse presentatsioon - RU (PPT) 

Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine - EE (PPT)

3R küsimuste näide otsustusprotsesside analüüsimiseks - EE (PDF)

Osalejate registreerimisleht

Tagasiside leht (EE) , Tagasiside leht (RU)