Ida-Virumaa Noortefoorum

Ida-Virumaa Noortefoorum – kodanikupäeva ja ühisnädala raames. Noortefoorum on ametlik platvorm (nii teaduslikul tasandil kui ka tavalisemal diskussiooni arendamise tasandil) ideede konstruktiivseks vahetamiseks, aga ka kokkuvõtete ja üldavalduste tegemiseks. Kutsutud parimad osalejad seminaridest ja kaasatud võimalikult palju erinevaid noorteüksusi, koolidest, MTÜdest - noortekeskusteni.

Lisaks juba läbiviidud spetsiifilisele tööle, lisab foorum teemale uue dimensiooni tunnustatud ekspertide vaatepunktide kaasamisega, kes ei ole tingimata kvalifitseeritud koolitusliku poole pealt. Aitab kaasa ka projekti üldideede ja eesmärkide laiemale levikule ühiskonnas, kuna aitab saavutada suuremat meediatähelepanu. Võimaldab haarata ka suuremat hulka osalejaid ja levitada infot ka nende ühiskonnakihtide seas, kes eelnevalt võib-olla ei tunnetanud  otsest sidet projekti põhitemaatikaga kuid ühiskonna osana on paratamatult siiski seotud.

Kohaliku Co-managemendi strateegiate Narva, Jõhvi ja  Kohtla-Järve linnade esmaesitlus.

Foorum toimub kahes keeles, eesti ja vene.

Noortefoorumi viiakse läbi koostöös partneritega (nagu näiteks: Ida-Viru maavalitsus, Tartu Ülikooli Narva Kolledz, Eesti Noorteühenduste Liit, Ida-Virumaa Noortekogu, IVOL, Jõhvi ja Narva noortekeskused jt.), maakonnas ning kasutatakse eelnevalt sarnaseid foorumeid läbiviinud organisatsioonide ja isikute kogemusi ja ettepanekuid Foorumi korraldamisel. Ida-Virumaa Noorte Foorumil võtab osa vähemalt 150 osalejad.

Foorumi programm on jagatud kokku kolmeks osaks

Esimese osa moodustavad temaatilised ettekanded antud valdkonna spetsialistide poolt, et avada teemat põhjalikumalt. Igale ettekandele järgnevalt on võimalik esitada küsimusi. Ettekannetele järgnevalt toimub laiema huvigruppide ringiga Paneeldiskussioon ning päeva lõpetavad praktilised töötoad eksperdist juhendajaga, kus on võimalik väiksemas ringis spetsiifilisemat teemat koos teiste osalejatega lahata.

Programmis on ettenähtud ka erikülaline, kes paneb lõpliku punkti foorumi kavas. Päeva lõpus toimub essee-, video- ja fotokonkursi võitjate tunnustamine ning noore tunnustamine konkursis " Noor sädemeke".

Rohkem infot leiab veebil: www.foorum.sscw.ee