Sillamäe Lastekaitse Ühingu tegevus tänasel päeval on projektipõhine. Kogu ajaloo jooksul on SLÜ teinud ja toetanud rohkem kui 200 projekti oma maakonnas, riigis ning üha enam ka rahvusvahelisel tasandil.

Projekte viiakse ellu koostöös erinevate riigiasutuste, haridus- ja kultuuriasutuste, teiste mittetulundusühenduste, kohalikke omavalitsusüksustega, riiklike asutustega ja Ministeeriumitega ning rahvusvahelisel tasandil ÜRO, Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjoniga, rahvusvaheliste fondidega ja teiste huvigruppidega.

NB!  Peamenüüs projektide alla on täpsem info hiljutiste ning käimasolevate projektide kohta.