MEDINA

MEDINA koosneb kahes osast: töögrupid ja oskustöötuba.
 

TÖÖGRUPID

Toimuvad töögrupid samal seitsmel alateemal, mille kohta organiseeriti spetsiifilised ettevalmistavad seminarid. Igas töögrupis viiakse läbi world cafe meetodil arutelu seminari tulemuste üle ning tehakse temaatilised kokkuvõtted ettepanekud dokumendi jaoks. Igal töögrupil on oma ala eksperdist juht.

Osalejad jagatakse kokku seitsmesse töögruppi, mis toimuvad järgmistel teemadel:

  1. Sotsiaalne innovatsioon ja ettevõtlus
  2. Avalike teenuste osutamine ja delegeerimine
  3. Kodanikuharidus
  4. Poliitika kujundamine ja selles osalemine
  5. Vabaühenduste tegutsemisvõimekus ja -keskkond
  6. Heategevus ja filantroopia (annetamine)
  7. Rahvusvaheline koostöö

Eraldi toimub ka noortele suunatud töötuba teemal: "Noorte roll kodanikuühiskonna arendamisel". 

 

OSKUSTÖÖTUBA