Projekt: Koos, mitte üksi

Maikuust juulikuuni 2012 viis Sillamäe Lastekaitse Ühing läbi üksikvanematele suunatud projekti „Koos, mitte üksi“, kus osales kokku ligi 100 Sillamäe linna elanikku. Projekti põhitegevused olid vanemate küsitlus, teoreetiline seminar ja perepäev, mis viidi läbi Sillamäe „Märka last“ keskuses.

Eesmärgid:
Projekti üldine eesmärk oli teadvustada üksikvanemate ning nende laste olukorda Sillamäel ning pakkuda võimalust korraldada üksikvanematele ja nende laste ühisüritusi, et toetada positiivset vanemlust üksikvanemaga peredes.
 
Projekti otsesed eesmärgid olid:
1. Alustada projekti korraldamist Sillamäe üksikvanemate seas küsitluse läbiviimisega, mille kaudu uurida nende pereelu mõjutegureid ja rahulolu hetkel pakutavate tugiteenustega ning üldine probleemide kaardistamine.
2. Küsitlustulemusi arvestades korraldada kaheosaline seminariseeria üksikvanematele ja nende lastele, mis koosneb positiivse vanemuse arendamisele suunatud teoreetilisest seminarist ja praktilisest perepäevast, mis koosneb väiksematest ühistest ettevõtmistest milles vanemad osalevad koos lastega.

Tegevused:
1. 23.05 viidi läbi positiivse vanemluse alane teoreetiline seminar Sillamäe „Märka last“ keskuses , kus osales kokku 30 vanemat. Jagati informatsiooni, viid läbi arutelusid ja grupitöid, et kaasata vanemate endi perspektiivi protsessi ja arutleda pereelu hetkeprobleeme.
2. Juunikuus toimus perepäev, mille jooksul viidi läbi praktilisi tegevusi mis on suunatud koostööle ning üksteise paremale mõistmisele
3. Mai ja juunikuus viidi läbi küsitlus pere elu mõju tegurid kohta, kaasatud oli rahulolu pakutavate tugiteenustega, hetke probleemide märkamine ja kaardistamine. Küsitluses osales kokku 40 inimest.