Green Habito aastakonverents „Kodanikuühiskonna ideed jätkusuutlikuks roheliseks tulevikuks Euroopale“ toimus Tallinnas 25-28 mai 2023

29.05.2023

Green Habito Network conference 2023


Sillamäe Lastekaitse Ühing koostöös Green Habito võrgustiku liikmetega ja teiste partneritega  korraldas rahvusvahelise aastakonverentsi Green Habito 2023, mis toimus 25.-28.05.2023 Tallinnas, kus osalejad on arutlenud kodanikuühiskonna kaasamise ja olulisuse üle sellistes küsimustes nagu ringmajandus ja innovatsioon, kodanikuühiskonna, valitsuse ja ärivõrgustike koostöö, millised on praegused tarbimisharjumused ja kuidas saaksime neid säästvasse elustiili integreerida ning lõpuks avastada kodanikuühiskonna organisatsioonide rolli võitluses roheline üleminek ja säästev areng.

Konverentsi teostamine sai võimalik tänu meie peamiste rahastajatele ja toetajatele nagu Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Briti Nõukogu ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu. Tänu nende toetusele said kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajad, eksperdid, ettevõtete ja valitsuste esindajad jagada konverentsil osalejatega oma arvamusi, kogemusi ja teadmisi ning jagada parimaid praktikaid rohelise ülemineku ja ületarbimise teemadel. Kõrvalsündmusena koostati koostöökohtumistel kaks arengukoostööprojekti ettepanekut, mis esitatakse Põhjamaade Ministrite Nõukogu ja EL toetusprogrammide 2023-2025 raames. 

„Green Habito Networki aastakonverents „Kodanikuühiskonna ideed jätkusuutlikuks roheliseks tulevikuks Euroopale“ oli 3-päevane konverents ja aastakoosolek, mis tõi kokku ainulaadse Euroopa kodanikuühiskonna organisatsioonide võrgustiku.
Konverentsi põhieesmärk oli arutada kodanikuühiskonna panust ning koostöö edendamist ettevõtluse ja riigisektoriga säästva arengu eesmärkide täitmisel ning kodanikuühiskonna organisatsioonide teadlikkust säästvatest eluviisidest, keskkonnakaitsest ja ringmajandusest ning ületarbimisest, heade tavade, uuenduslike metoodikate ja olemasolevate lahenduste tutvustamine.
Konverentsil oli intensiivne põhiettekannete, arutelude ja töötubade programm (kus kõik huvirühmad arutasid põhiküsimusi ning valmistasid ette oma ettepanekud otsustajatele ja fondidele) ning arutelud. 
Konverentsil rõhutati kodanikuühiskonna olulist rolli rohelises üleminekus ja ÜRO arengueesmärkide saavutamises kohalikul tasandil ning kodanikuühiskonna esindajate koostöö vajadust rohelise, sotsiaalselt jätkusuutliku ja turvalise maailma saavutamiseks. Konverentsi tulemusena töötasime välja ühise võrgustiku avalduse “Tallinna deklaratsioon sotsiaalsete muutuste, kliimamuutuste ja keskkonnakaitse kohta”. Väliseksperdid said võimaluse tutvuda Eesti kodanikuühiskonna vabaühenduste tööga ning arutelu ja debati kaudu jagada oma kogemust ja nägemust, kuidas oma huvide eest paremini seista.
 
Konverentsi otseülekanne ja pildid leiab SSCW sotsiaalmeedias: www.facebook.com/SSCW.ESTONIA
 
Konvrentsi toetas Kodanikuühiskonda Sihtkapital Eesti kodanikuühiskonna kogemuse rahvusvahelise levitamise ja rahvusvahelise huvikaitse võimekuse suurenemise konkursi kaudu. 

 

 

KÜSK toetas SSCW juhtkonna esindaja osalemist projektitaotluse valmistamise koosolekutel Soomes ja Islandil, mis toimusid 5-14.05.2023

17.02.2023

Soome ja Islandi koostööpartneri kutsel osales Sillamäe Lastekaitse Ühingu juhtkonna esindaja (Vassili Golikov, programme juht) 5-7.02.2023 Helsingis, Soomes ning 7-14.07.2023 Islandil rahvusvahelisel koostöökohtumistel, et kaardistada koostöövaldkondi (haridus, kultuur, noorsootöö, säästev areng, roheline majandus, demokraatia, vaesuse võitlemine ja kodanikuühiskonna areng) ja ühised väljakutseid, saades teavet kodanikuühiskonna toimimisest ja arengu võimalustest ning koos ühingute ja huvigruppide esindajatega kokku panna projektitaotlus ja esitada Põhjamaade Ministri Nõukogu Põhja- ja Baltimaade kodanikuühenduste toetusprogrammi raames,. 

Kuid enne projektitaotluse ettevalmistava koosoleku toimumist pidasid partner läbirääkimised koostööpartneritega  Soomes - Fimigrant RY ja Suomen YK-liitto ning Islandil - Nýheimar Knowledge Centre (Hofn) ja PEPP Ísland (Reykavik), et paremini tunda missugused tegevused iga organisatsioonid hetkel teostavad ning missugused arengu oodatused tuleviku koostööst on oodata. 

Lisaks sellele toimusid õppevisiidid ja kohtumised uute vabakonna esindajatega Islandilt, et tutvuda laiemalt nende tegevustega kogemuse levitamiseks, kuid peamine eesmärk oli projektitaotluse kokku panek ja edasine esitamine PMNle.

Kohtumiste raames tutvustasime Eesti kodanikuühiskonna toimimist, kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni, Kodanikuühiskonna Sihtasutust ning vabakonna rahastamise mudelit, jagasime Sillamäe Lastekaitse Ühing kogemusi säästva arengu, hariduse ja lõimumist küsimustest.

Sillamäe LÜl esindaja meelega tutvustas kaks aastat tagasi loodud rahvusvahelise liikumise „Green Habito“ - mitteformaalne koostöövõrgustiku ning tema saavutused laiemas ringis, mis tõi enda poolt uute koostöö sidemetele ja algatustele. Kohtumiste raames Eesti esindaja: tutvustas Eesti kodanikuühiskonna mudelit ja toimumist, peamised tegurid ja eriline tähelepanek oli Kodanikuühiskonna Sihtkapitali tööst ja koostöövõimalustest (kui ainulaadne ja professionaalselt toimub organisatsiooni/ koostöömudel) ning jagas oma

Pildid leiab sotsiaalmeedias: www.facebook.com/SSCW.ESTONIA

Sillamäe Lastekaitse Ühingu esindaja osalemist Soomes ja Islandil toimuva töökohtumistes ja projektitaotluse kokkupanemise koosolekul ning kõrval üritustel toetas Kodanikuühiskonda Sihtkapital Eesti kodanikuühiskonna kogemuse rahvusvahelise levitamise ja rahvusvahelise huvikaitse võimekuse suurenemise konkursi kaudu. 

 

 

KÜSK toetas rahvusvahelise eksperti osalemist julgeoleku ja kodanikuühiskonna 2023 konverentsil ja kõrval üritustel. 1-5.02.2023 Tallinnas ja Narvas

10.02.2023

Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetas rahvusvahelise eksperti Professor Mette Brogden, Arizona Ülikoolist, USA (hetkel elava Accras, Ghanas) osalemist rahvusvahelistel konverentsil ja kõrval üritustel.

Tänu KÜSKi toetuse õnnestus kutsutud kõrgel tasemel eksperdil jagada oma arvamusi, kogemusi ja teadmisi konverentsi osalejatega nig pidada ühist koostöö koosolekud, mille raames valmistati järel USA-Eesti järel kohtumist Juunis 2023 Arizonas ning pidada inimõiguste konverents Arizona Ülikooli tudengite, vabakonna ja kohaliku kogukonna liikmetele.

Sillamäe Lastekaitse Ühing koos teiste koostööpartneritega korraldas rahvusvaheline julgeoleku ja kodanikuühiskonna konverentsi, mis toimus 2-5.02.2023 Narvas ja Narva-Jõessus, Eestis. Narva kui sümboolse kohana ühendas Green Habito võrgustiku ja rahvusvahelised esindajad sellel raskel ajal, et toetada Ukraina kogukonda, arutada kodanikuühiskonna tähtsad küsimused  ning välja töötada võrgustiku ühine deklaratsioon Vene kodanikuühiskonna poole panustada Vene-Ukraina sõda lõpetamisele.

Loe veel...

KÜSK toetas SSCW juhtkonna osalemist rahvusvahelisel konverentsil "RhodesMRC 2022" ja koostöö koosolekutel, mis toimusid 9-16.10.2022 Rhodosel, Kreekas

20.10.2022

Vabaühenduse "Euroopa Maja Rhodosel" kutsel osales Sillamäe Lastekaitse Ühingu juhtkond (Irinna Golikova, tegevjuht ning Vassili Golikov programmide juht) rahvusvahelisel konverentsil "RhodesMRC 2022" ehk, Rhodose piirkondliku koostöö mudeli rahvusvaheline noorte liidrite konverents“, mis toimus 12-16.10.2022 Kreekas, Rhodosel. 

Kuid enne konverentsi algust pidasime koostöö koosolekud (Eramus+ projektitaotluse kokkupanek, kohtumised kohaliku vabaühendustega ning koolituse pidamine projektijuhtimisest, kohtumised võimu ja meedia esindajatega ning aruteludes osalemine kuidas võimestada kodanikuühiskonna kohalikul tasmsel) erinevate osa pooletega ajavahemikkul 9-12.10.2022. Kohtumiste raames tutvustasime Eesti kodanikuühiskonna toimimist, kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni ning rahastamise mudelit, jagasime Sillamäe Lastekaitse Ühing kogemust ja parimat praktikat hariduse, keskkonna, noorte ja vabaühenduste kaasamise, võimestamise ning huvikaitse küsimustes kohaliku kogukonnaga ning kutsutud vabaühendustega ja riikliku esinduste asutustega.

Loe veel...

10.05.2022 Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetas 8 rahvusvahelist eksperti (USAst, Tuneesiast, Moldovast, Hollandist, Hispaaniast ja Kreekast) osalemist rahvusvahelistel konverentsidel ja kõrval üritustel 1-8.05.2022 Narva ja Tallinnas

14.09.2020 KÜSK toetas 2 Eesti eksperti osalemist rahvusvahelisel konverentsil "Building Together the Future UN We Want" Soussiss, Tuneesias

01.09.2020 Kutsume konverentsile "Tee soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemiseni" 18.09.2020 Tallinnas

05.12.2019 3. Detsembril 19 a. toimus Otsa kooli õpilastele ja huvitatud noortele Rootsi eksperti meistrikursus

28.11.2019 27.11.2019 toimus VII noortefoorum mille raames esinesid erikülalised H.E. Suursaadik Hatem Atallah (Tuneesiast) ning Dr. Mahmoud Ezzat (Egiptusest)

01.10.2019 Ootame noori osalema noortele suunatud küsitluses noorte hoiakute ja teadlikkuse soolise võrdõiguslikkuse küsimustes


Arhiiv