Olete oodatud rahvusvahelisele konverentsile “Euroopa tuleviku kujundamine: Seekord olen hääletanud, aga kas ma olen esindatud? 7-8.06.24 Tallinnas

24.05.2024

Hea Noor, Kodanikuühiskonna esindaja!

Kutsume Teid osaleda rahvusvahelisel konverentsil “Euroopa tuleviku kujundamine: Seekord olen hääletanud, aga kas ma olen esindatud?”, mis toimub 7-8. Juuni 2024 Tallinnas, Hestia Hotel Europa kell 10.00 

Konverentsi eesmärgiks on laiendada ja tugevdada koostööd ja dialoogi noorte ja otsustajate (poliitikud, muutuste tegijad ja mõjutajad) vahel, kes mõjutavad Euroopa demokraatia tulevikku, ning parandada noorte arusaamist inimõiguste, hariduse, kultuuri ja noorsootöö valdkonnaülesest lähenemisest, arendades osalejate individuaalseid teadmisi, oskusi ja hoiakuid.

Konverentsi raames soovime luua mitmekesise ja kultuuridevahelise noorte koostöövõrgustiku ja sotsiaalse kapitali noorte ja kogukonna, aga ka riigiasutuste vahel. Lisaks sellele levitada noorte sõnumit ja nägemust vajadusest kaasata haavatavad rühmad aktiivsesse poliitilisse ellu ja kaasava ühiskonna kujundamisse. Konverents on pühendatud noortele (vanuses 16+), õpetajatele, otsustajatele, kodanikuühiskonna esindajatele, poliitikutele ja meediale, et edendada koostööd, dialoogi ja süvendada osalejate teadlikkust võtmeküsimustes noorte ja ühiskonna jaoks globaalsete muutuste ajal.

Projekti lõpuüritusel toome kokku kuni 120 inimest, et tähistada demokraatia akadeemia tulemusi, arutada peamisi väljakutseid demokraatia tugevdamisel ja seda, kuidas Euroopa Parlamendi 2024. aasta valimiste tulemused mõjutavad Euroopat, Eestit ja selle elanikke. See konverents on ka motiveeriv üritus, nii et loodame, et programm jätkub ka järgmistel aastatel (peale KOVi valimisi).

Kavandatav konverents on ametlik platvorm konstruktiivseks mõttevahetuseks ning järelduste ja üldiste avalduste tegemiseks äsja lõppenud Euroopa Parlamendi valimiste, noorte kaasamise demokraatlikesse protsessidesse ja noorte osalus kultuuri kohta. Lisaks sellele arendame noorte osalust, aidates kaasa aruteludele ja projektide arendamisele jätkusuutlikkuse ja kultuuri arendamise teemadel, kuna need teemad on praeguses elus väga olulised.

KONVERENTSI ÜLEVAADE

Konverentsi esimesel päeval toimuvad ettekanded ja paneelarutelud demokraatia väljakutsetest, Euroopa Parlamendi valimiste mõjust noortele, noorte rollist poliitikas (arvestades, et pärast seadusemuudatust saavad üle 16-aastased hääletada Euroopa Parlamendi valimistel), noorte ja kogukondade osalemisest otsustusprotsessis, olemasolevate probleemide väljaselgitamisest. Päeva jooksul toimuvad töötoad, mis toimuvad ka teisel päeval, et saada vajaliku lisa teadmisi ja oskusi eelvalitud teemadel. Töögruppide raames töötatakse välja jätkuprojekt ja konverentsi sõnum (ametlik noorte deklaratsioon) ning tutvustakse demokraatia akadeemia tulemused (s.h. info- õppematerjalid ja veebileht). 

Konverentsi erikülalised: T.E Ross Allen, Briti Suursaadik Eestis, Proff. Mette Brogden, Arizon Ülikool (USA), Suursaadik T.E. Hatem Atallah, (Tuneesia); Susanne Kallanvaara, Burgarden Gümnaasium (Rootsi),  Alejandra Hansen, Compass (Taani), Karl Kristjánsson, Nordic Youth (Island).

AJAKAVA
Konverentsi ajakava leiad siit: https://democracy.sscw.ee/ajakava


REGISTREERIMINE
Registreerimine on avatud kuni 3. juunini 2024  veebist: democracy.sscw.ee/registreerimine
Facebook event: https://www.facebook.com/events/1103781090731414/
NB! Osalemine on võimalik kas ühel või kahel päeval (vastavalt noorte soovile ja vaba kohtadele) 

PRAKTILINE INFO
- Konverents toimub Tallinnas, Hestia Hotel Europa (Paadi 5), II korrusel, Lääne-Euroopa saalis
- Konverents toimub eesti ja inglise keeles (vene keelse osalejate vajadusel on tagatud tõlk)
- Ida-Virumaa osalejatele tagame tasuta bussi Narvast (maršruudil: Narva - Sillamäe - Jõhvi - Kohtla-Järve - Tallinn - Narva)- Osalejale tagatakse rikkalik toitlustus, õppematerjalid, sisukas ajakava.- Osalemine on tasuta!

Lisainfo ja registreerimine: vassili at sscw dot ee või tel 55602993

Konverentsi toetab Briti Nõukogu Eestis, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Tallinna Kodurahuprogramm, Põhjamaade Ministrite Nõukogu, Eesti Noorteühenduste Liit, Euroopa Liit ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Teie aktiivse osaluse ja positiivse vastuse lootes.

KÜSK toetas rahvusvahelise eksperti osalemist rohe-ja digipööre ning kultuuridevahelilse suhtlemise konverentsil ja kõrval üritustel. 28.11-6.12.2023 Tallinnas ja Narvas

10.12.2023

Tänu KÜSKi toetuse õnnestus kutsutud kõrgel tasemel eksperdil (T.E. Amb. Hatem Atallah, Tuneesia) jagada oma arvamusi, kogemusi ja teadmisi konverentsi osalejatega nig pidada ühist koostöö koosolekud, mille raames kinnitati EuroMed võrgustiku positiivsed koostöötulemusi vabaühendute vahel ning heaks kiidetud tegevuskava aastateks 2024-2026 suhtes ja valmistati EuroMed võrgustiku aastakonverentsi 2024 sisu, mille peamine fookus on soolise võrdõiguslikkuse edendamine ning naiste olukorra parendamine (võimestamine ning soopõhise vägivalla võistlemine). EudoMed võrgustiku aastakonverents toimub 1-3. Märts 2024 Tallinnas, Hestia Hotel Europas.

Sillamäe Lastekaitse Ühing koos teiste koostööpartneritega korraldas rahvusvaheline rohe-ja digipööre konverents pealkirjaga "Õiglase rohe-ja digipööre suunas noorte oskuste arendamise kaudu" , mis toimus 1-2.12.2023 Tallinnas, Hestia Hotel Europas ning selle järel osales kutsutud väliseksper mitmes kõrval tegevustes 3-6.12.2023 (vabaühendustega ja Välisministeeriumiga arutelu koosolekud, õppevisiit, avalik loeng kooliõpilastele, võrgustiku juhatuse koosolek ning EL CERV projektitaotluse ning 2024 aasta konverentsi valmistamist) mis rikkastasid EuroMed dialoogi ning Eesti ühiskonna teadliku ja suutlikus paremeni tunda piirkonda ja ühiskondliku muret. 

Loe veel...

Green Habito aastakonverents „Kodanikuühiskonna ideed jätkusuutlikuks roheliseks tulevikuks Euroopale“ toimus Tallinnas 25-28 mai 2023

29.05.2023

Green Habito Network conference 2023


Sillamäe Lastekaitse Ühing koostöös Green Habito võrgustiku liikmetega ja teiste partneritega  korraldas rahvusvahelise aastakonverentsi Green Habito 2023, mis toimus 25.-28.05.2023 Tallinnas, kus osalejad on arutlenud kodanikuühiskonna kaasamise ja olulisuse üle sellistes küsimustes nagu ringmajandus ja innovatsioon, kodanikuühiskonna, valitsuse ja ärivõrgustike koostöö, millised on praegused tarbimisharjumused ja kuidas saaksime neid säästvasse elustiili integreerida ning lõpuks avastada kodanikuühiskonna organisatsioonide rolli võitluses roheline üleminek ja säästev areng.

Konverentsi teostamine sai võimalik tänu meie peamiste rahastajatele ja toetajatele nagu Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Briti Nõukogu ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu. Tänu nende toetusele said kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajad, eksperdid, ettevõtete ja valitsuste esindajad jagada konverentsil osalejatega oma arvamusi, kogemusi ja teadmisi ning jagada parimaid praktikaid rohelise ülemineku ja ületarbimise teemadel. Kõrvalsündmusena koostati koostöökohtumistel kaks arengukoostööprojekti ettepanekut, mis esitatakse Põhjamaade Ministrite Nõukogu ja EL toetusprogrammide 2023-2025 raames. 

Loe veel...

KÜSK toetas SSCW juhtkonna esindaja osalemist projektitaotluse valmistamise koosolekutel Soomes ja Islandil, mis toimusid 5-14.05.2023

17.02.2023

Soome ja Islandi koostööpartneri kutsel osales Sillamäe Lastekaitse Ühingu juhtkonna esindaja (Vassili Golikov, programme juht) 5-7.02.2023 Helsingis, Soomes ning 7-14.07.2023 Islandil rahvusvahelisel koostöökohtumistel, et kaardistada koostöövaldkondi (haridus, kultuur, noorsootöö, säästev areng, roheline majandus, demokraatia, vaesuse võitlemine ja kodanikuühiskonna areng) ja ühised väljakutseid, saades teavet kodanikuühiskonna toimimisest ja arengu võimalustest ning koos ühingute ja huvigruppide esindajatega kokku panna projektitaotlus ja esitada Põhjamaade Ministri Nõukogu Põhja- ja Baltimaade kodanikuühenduste toetusprogrammi raames,. 

Kuid enne projektitaotluse ettevalmistava koosoleku toimumist pidasid partner läbirääkimised koostööpartneritega  Soomes - Fimigrant RY ja Suomen YK-liitto ning Islandil - Nýheimar Knowledge Centre (Hofn) ja PEPP Ísland (Reykavik), et paremini tunda missugused tegevused iga organisatsioonid hetkel teostavad ning missugused arengu oodatused tuleviku koostööst on oodata. 

Loe veel...

10.02.2023 KÜSK toetas rahvusvahelise eksperti osalemist julgeoleku ja kodanikuühiskonna 2023 konverentsil ja kõrval üritustel. 1-5.02.2023 Tallinnas ja Narvas

20.10.2022 KÜSK toetas SSCW juhtkonna osalemist rahvusvahelisel konverentsil "RhodesMRC 2022" ja koostöö koosolekutel, mis toimusid 9-16.10.2022 Rhodosel, Kreekas

10.05.2022 Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetas 8 rahvusvahelist eksperti (USAst, Tuneesiast, Moldovast, Hollandist, Hispaaniast ja Kreekast) osalemist rahvusvahelistel konverentsidel ja kõrval üritustel 1-8.05.2022 Narva ja Tallinnas

14.09.2020 KÜSK toetas 2 Eesti eksperti osalemist rahvusvahelisel konverentsil "Building Together the Future UN We Want" Soussiss, Tuneesias

01.09.2020 Kutsume konverentsile "Tee soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemiseni" 18.09.2020 Tallinnas

05.12.2019 3. Detsembril 19 a. toimus Otsa kooli õpilastele ja huvitatud noortele Rootsi eksperti meistrikursus


Arhiiv