KÜSK toetas SSCW juhtkonna osalemist rahvusvahelisel konverentsil "RhodesMRC 2022" ja koostöö koosolekutel, mis toimusid 9-16.10.2022 Rhodosel, Kreekas

20.10.2022

Vabaühenduse "Euroopa Maja Rhodosel" kutsel osales Sillamäe Lastekaitse Ühingu juhtkond (Irinna Golikova, tegevjuht ning Vassili Golikov programmide juht) rahvusvahelisel konverentsil "RhodesMRC 2022" ehk, Rhodose piirkondliku koostöö mudeli rahvusvaheline noorte liidrite konverents“, mis toimus 12-16.10.2022 Kreekas, Rhodosel. 

Kuid enne konverentsi algust pidasime koostöö koosolekud (Eramus+ projektitaotluse kokkupanek, kohtumised kohaliku vabaühendustega ning koolituse pidamine projektijuhtimisest, kohtumised võimu ja meedia esindajatega ning aruteludes osalemine kuidas võimestada kodanikuühiskonna kohalikul tasmsel) erinevate osa pooletega ajavahemikkul 9-12.10.2022. Kohtumiste raames tutvustasime Eesti kodanikuühiskonna toimimist, kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni ning rahastamise mudelit, jagasime Sillamäe Lastekaitse Ühing kogemust ja parimat praktikat hariduse, keskkonna, noorte ja vabaühenduste kaasamise, võimestamise ning huvikaitse küsimustes kohaliku kogukonnaga ning kutsutud vabaühendustega ja riikliku esinduste asutustega.

Loe veel

Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetas 8 rahvusvahelist eksperti (USAst, Tuneesiast, Moldovast, Hollandist, Hispaaniast ja Kreekast) osalemist rahvusvahelistel konverentsidel ja kõrval üritustel 1-8.05.2022 Narva ja Tallinnas

10.05.2022

Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetas 8 rahvusvahelist eksperti (USAst, Tuneesiast, Moldovast, Hollandist, Hispaaniast ja Kreekast) osalemist rahvusvahelistel konverentsidel ja kõrval üritustel.

Tänu KÜSKi toetuse õnnestus ekspertidel jagada oma arvamusi, kogemusi ja teadmisi konverentsi osalejatega nig pidada ühist koostöö koosolekud, mille raames valmistati kaks arengukoostöö projektitaotlust mida esitati EL toetusprogrammide raames 2022 - 2023 a.

Sillamäe Lastekaitse Ühing koos teiste koostööpartneritega korraldati rahvusvaheline konverents, mis toimus 1-4.05.2022 Narvas ja Narva-Jõessus, Eesti kui sümboolse kohana mis ühendas Green Habito võrgustiku sellel raskel ajal, et toetada Ukraina kogukonna ning välja töötada võrgustiku ühine pöördumine Vene kodanikuühiskonna poole panustada Vene-Ukraina sõda lõpetamisele.

Loe veel

KÜSK toetas 2 Eesti eksperti osalemist rahvusvahelisel konverentsil "Building Together the Future UN We Want" Soussiss, Tuneesias

14.09.2020

We Love Sousse (Tuneesia kodanikuühendus), Konrad Adenauer Foundation ning Sillamäe Lastekaitse Ühing koostöös rahvusvaheliste partneritega ning PCI võrgustiku kokku saamisel korraldati rahvusvaheline konverents Rahvusvaheline konverents “Building Together the Future UN We Want”, mis toimus 6-10.09.2020 Sousse, Tuneesias. Lisaks sellele Eesti ja Tuneesia kodanikuühiskonna esindajad pidasid ühis töökooslek mille raames valmistasid ette projektitaotluse tuleva aasta tegevuste jaoks. 

“ÜRO 75. aastapäeva globaalne arutelu mis oli 2 ettevalmista kohtumine EuroMed ja Aarfira regiooni vahel. Tuneesias toimunud rahvusvaheline kõrgetasemeline üritus oli avatud huvi tundvatele organisatsioonidele ja üksikisikutele, erinevate ülemaailmsete võrgustike liikmetele ja huvitatud osapooltele, et mälestada ÜRO 75. aastapäeva ja arutada globaalse koostöö rolli soovitud tuleviku ülesehitamisel.

Ürituse peaeesmärk oli arutada ülemaailmse koostöö rolli, edendada vastastikust mõistmist ning koostööd Euroopa ja Aafrika vahel läbi poliitilise dialoogi, noorte võimestamise eriti inimõiguste küsimustes. Korraldajad panustasid keskonna ruumi loomisega ning avara ja mittekonfrontatiivsele arutelule ametlike organisatsioonide esindajate, kodanikuühiskonna organisatsioonide ja üksikisikute esindajate vahel. Teine kohtumine panustas globaalse sündmuse “UN 75 – Globaalne arutelu 2020” ettevalmistamisprotsessile, mis leiab oma lõppu 2020. aasta oktoobris Eestis.

Rahvusvahelise konverentsi raames arutleti järgmised teemad paneeldisskussionide ja töötubade raames:

  • Peace what new peace building model for the future UN
  • Sustainability
  • Human Rights and Digitalisation
  • Climate Change

Konverentsis pidas võtmekõnet ning osalenud konverentsi kaas moderaatorina Vassili Golikov (Sillamäe Lastekaitse Ühingu programmide juht) ja paneeldiskussionis ja töötoas (inimõigused ja digitalisatsioon ning kodanikuühiksond) Maria Laura Rajala (kommunikatsioonijuht, ekspert)

Rohkem infot leiab konvernetsist ja ekspertidest veebilehel: www.unsg.ee 

Rahvusvaheliste eskpertide osalemist rahvusvahelisel konverentsil ja teiste kohtumiste osalemisel toetas Kodanikuühenduse Sihtkapital Eesti Kodanikuühiskonna kogemuse rahvusvahelise levitamise ja rahvusvahelise huvikaitse võimekuse suurenemi  konkursi kaudu. 

 

Kutsume konverentsile "Tee soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemiseni" 18.09.2020 Tallinnas

01.09.2020

Sillamäe Lastekaitse Ühing, Peace Child Eesti ja Eesti Noorteühenduste Liit kutsuvad huvilisi 18. septembril 2020 konverentsile “Tee soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemiseni", mis toimub Tallinnas Tallink Spa Hotellis.

Konverentsi eesmärgiks on edendada koolinoorte seas teadlikkust sügavalt juurdunudsoolisest ebavõrdsusest igapäevases sotsiaalses kontekstis ning stereotüüpidest ja eelarvamustest, mis seda toidavad ning luua vahendeid ebavõrdsuse vähendamiseks. Edendada soorollide ja- stereotüüpide alast diskussiooni, mis on vajalik konstruktiivsetelahenduste leidmiseks. Pakkuda soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise alaseid konstruktiivseid teadmisi ja oskusi haridussüsteemis, et tagada varajane sekkumine eelarvamuste ja stereotüüpide kinnistumisse. Konverents see on ametlik platvorm (nii teaduslikul tasandil kui ka tavalisemal diskussiooni arendamise tasandil) ideede konstruktiivseks vahetamiseks, aga ka kokkuvõtete ja üldavalduste tegemiseks.

Osavõtt on tasuta, kuid kohtade arv on piiratud!

Osavõtu palume registreerida hiljemalt 15. septembriks 2020 siit.

Loe veel

05.12.2019 3. Detsembril 19 a. toimus Otsa kooli õpilastele ja huvitatud noortele Rootsi eksperti meistrikursus

28.11.2019 27.11.2019 toimus VII noortefoorum mille raames esinesid erikülalised H.E. Suursaadik Hatem Atallah (Tuneesiast) ning Dr. Mahmoud Ezzat (Egiptusest)

01.10.2019 Ootame noori osalema noortele suunatud küsitluses noorte hoiakute ja teadlikkuse soolise võrdõiguslikkuse küsimustes

01.09.2019 Kutsume Seminarile “Hoolin, kaasan ja mõistan”13. septembril 2019, Narva Keeltelütseumis

15.08.2019 KUTSUME NOORTE SUKUTSUME NOORTE SUVEKOOLILE 6-8.09.19 TallinnasKUTSUME NOORTE SUVEKOOLILE 6-8.09.19 Tallinnas

20.10.2018 VI Noortefoorum ootab osalejaid. Tähtaeg 20.11.2018


Arhiiv