Aktiivne Ida-Virumaa kodanik: Konverents

 "MIDA TAHAB IDA - VIRUMAA LAPS"

Jõhvi Vene Gümnaasiumis 20. aprillil 2009.a
 
Sillamäe Lastekaitse Ühingu 20. aastapäevale pühendatud konverents ”Mida tahab Ida-Virumaa laps!” korraldati 20 aprillil 2009 Jõhvis, Jõhvi Vene Gümnaasiumis
 
Konverentsi eesmärkideks olid lastekaitse situatsiooni regioonis analüüsimine, kiusamiskäitumisest ja koolivägivallast teavitamine, tagamaks nende paremat äratundmist koolipersonali poolt, koolikiusamise ennetus ja sekkumismeetodite tutvustamine. Konverentsile kutsuti osalema Ida-Virumaa linna ja maakonna koolid: koolijuhtkonnad, õpetajad, tugipersonal ja koolide tervisenõukogude liikmed. MTÜ liidrid ning noortekeskuste töötajad, et käsitleda ühiskonnas valitsevaid tendentse ja neid analüüsida.  
 
Konverentsil osales kokku 62 inimest. Konverentsi tehti ettekandeid lapse tervise probleemide kohta lasteaias, lapse vaba aja veetmise ja arengu kohta ja haridussüsteemi integratsiooni kohta ning viidi läbi töögrupid. Konverentsil osales ka Ida-Virumaa maavanem.