Moldova rahvusvaheline konverents ja töökohtumine projekti ettevalmistamiseks.

Sillamäe Lastekaitse Ühing võttis osa Moldova õiguse – ja poliitikauuringute teaduste akadeemia poolt korraldatud rahvusvahelisest konverentsist "Republic Moldova in the contet of EU association: opportunities and challanges" 11-12.05.2016 Chisinaus, ettekandega "Estonia`s way into the European Union: civil society input", et tutvustada Eesti edu Euroopa Liidu suunal ning tutvustada kodanikuühiskonna arengut ja panust Euroopa Liiduga liitumisel. Sillamäe Lastekaitse Ühingu kutsuti konverentsile Moldovasse, et tutvuda kuidas kodanikuühiskond on panustanud Eesti liitumisele Euroopa Liiduga ning millisel viisil arenes samaajaliselt Eesti kodanikuühiskond, missugused intitutsioonid ja regulatsioonid Eestis olemas olid, mis aitavad arendada riiki.

Lisaks sellele Sillamäe Lastekaitse Ühingu ja  Public Association European Center "Pro-Europe" (Moldovast) ja teiste organisatsioonide ja Moldova kohalikuomavalitsuse vahel on valmimas ühine rahvusvaheline projekt nimega "Moldova NGO empowerment and capacity building" mis kuulub esitamisele Eesti Välisministeeriumi Arengukoostöö programmi ja EL toetusemehanismide raames (tähtaeg jaanuar 2017). 

Projekti otseseks eesmärgiks on Moldova vabaühenduste potentsiaali ja kompetentsuse tõstmine monitooringu valdkonnas ning osalemisel  otsustusprotsessis. Lisaks sellele kohaliku dialoogi ja usaldusväärsuse loomine erinevate "stakeholderite" (ühiskonna, võimu ja ärisekotori) vahel ning vabaühenduste kaasamine otsustus protsessides. Projektitaotluse ettevalmistamiseks Eesti, ja Moldova MTÜd ning kohalikuomavalitsused, kes on projekti põhipartnerid, organiseerivad eelviimase töökoosoleku Moldovas 11.05.2016 (hommikul), Comratis, Gagauzia, Moldova  ja 13.05.2016 Orheis, Moldova, et võimaldada projekti partneritele eelviimast korda kohtuda silmast silma, arutada projekti põhikontserptsiooni ja kinnitada projekti tegevusi, jätkutsuutlikkust, vastutust ja eelarvet.

Sillamäe Lastekaitse Ühingul on olemas kogemused rahvusvahelisest koostööst ja jätkuv huvi seda pidevalt edendada. Ka Ida-Euroopa riikidega nagu Moldova, kus kodanikuühiskond on alles arenemas. Varasemate kohtumiste käigus Moldova organisatsioonide esindajatega on nad näidanud üles suurt huvi teema ja koostöö vastu, mis pakub praegu ainulaadset võimalust Eestis seni vähe tähelepanu saavutanud teemat arendada.

Reisi tulemusest: eelkõige on arusaadavalt esmaseks tulemuseks projektitaotluse esimist versiooni valmimine ja seejärel selle edukas esitamine Eesti Välisministeeriumile. See on ka esmase jätkusuutlikkuse tagaja, mis kindlustab, projekti enda eduka elluviimise (küll rahastuse saamise korral).

  • Konvernetsi päevakava  (PDF)
  • Eelkohtumise agenda ja kokkuvõtted (PDF)
  • Konverentsi ettekanne teesid (PPT)

Tuleva projekti põhipartnerid: 
Sillamäe Lastekaitse Ühing (Estonia)
Peace Child Eesti (Estonia)
NGO Public Association European Center "Pro-Europe" (Moldova)
NGO SigmaExpert (Transnistria, Moldova)
Komrat linnavalitsus
Orhei linnavalitsus 
Tiraspoli linnavalitsus

Sillamäe Lastekaitse Ühingu osalemist rahvusvahelisel konverentsil ja  projekti ettevalmistamisel koosolekul toetab Kodanikuühenduse Sihtkapital Eesti Kodanikuühiskonna kogemuse rahvusvahelise levitamise ja rahvusvahelise huvikaitse võimekuse suurenemi  konkursi kaudu.