Liikmete arutelupäevad

Strateegia valmimise jooksul on planeeritud liikmete arutelupäevad, selleks et kaasates Sillamäe Lastekaitse Ühingu liikmeid koostöös arutada organisatsiooni olemuse ja selle tuleviku üle ning saada ka likmete poolt sisendit arengustrateegia ja selle rakenduskava koostamisse. Arutelupäevasid on kokku viis tükki erinevate organisatsiooni arenguga seotud alateemadega, et tagada võimalikult suure hulga liikmete osalemise protsessis, kuigi osa arutelupäevadel osalejatest võib kindlasti korduda.

I arutelupäev 28.03.2013 

II arutelupäev  24.04.2013 

III arutelupäev + üldkogu 19.05.2013 Sillamäel

IV arutelupäev 09.06.2013

V arutelupäev 15.06.2013 

VI arutelupäev 20.08.2013 Tallinnas

VII arutelupäev 30.08.2013 Toilas

VIII arutelupäev 15.09.2013 Sillamäel

IX arutelupäev 07.10.13 Sillamäel

X aruteupäev 19.10.2013 Sillamäel

Liimetele suunatud arutelupäevade kokkuvõtte (PDF)