Seminarid

Seminarid Tallinnas ja Ida-Virumaal. Seminar võimaldab edukalt kasutada erinevaid aktiivseid strateegiad ja mitteformaalset õppimist. Grupidiskussioonide kaudu saavad kõik osalejad turvaliselt esitada oma arvamust ja olla kindlad, et neid kuuldakse ja nende arvamusega arvestatakse. Diskussioonide kaudu on võimalik vahetada ideid ja leida uusi vaatenurki, mis aitavad leida innovatiivseid lahendusi ühiskonna probleemidele nt läbi meetodi, mille nimi on Conversation Cafe – mitmetasandiline diskussiooni struktureerimise meetod, kus igale osalejale on tagatud sõna ja teiste tähelepanu. Sellele lisaks, ametlikud presentatsioonid pakuvad teoreetilist raamistikku tegevusele ja potentsiaalselt uut informatsiooni osalejatele läbi mõistete käsitlemise, reaalse olukorra tutvustamise ja võrdlusmomendi pakkumise erinevate rahvuste ja riikide vahel. Workshop'ide kaudu on võimalik luua uusi praktilisi oskusi ja läbi mängida spetsiifilisi olukordi, mis tulevad hiljem igapäevaelus kasuks. Lisaks saavad kõik osalejad turvaliselt esitada ja tõstatada neile olulisi küsimusi ning olla kindlad, et neid kuulatakse ja nende probleemidele pööratakse tähelepanu.

Seminar toimuvad 23.09 Kohtla-Järve Maleva Põhikool ning Ida-Viru Kutseharidukeskuses ja 29.09 Narva Keeltelütseumis ja  20.10.2016 Tallinnas Ehtegümnaasiumis.  Osalejatele on tagatud ka materjalid. 

15. Novembril toimus veel  üks  seminari Tallinnas Õismär Vene Gümnaasiumis.

Käesolev projekt toob kokku erineva taustaga erinevast rahvusest noori, et ühiselt käsitleda noore inimese rolli ühiskonnas ja arutleda mõisteid nagu kodanikuharidus, kodakondsus ja selle tähtsus, sallivus ja kultuuridevaheline dialoog ning noorte huvikaitse kohalikul tasemel. 

Koolitusseminaril käsitletavad teemad on järgnevad:

1. Sissejuhatav info projektist
2. Sotsiaalsed ja kodaikupädevused
3.Tolerantsuse ja kultuuridevaheline dialoogi ülevaade.
4. Noored ja poliitika.
5. Noorte ettevõtlikkus ja aktiivse liidri kasvatamine
6. Rollimängud ja grupitöö.

PÄEVAKAVA
Saabumine ja registreerimine 
Projekti tutvustamine ja peateemaga tutvumine "Tolerantsuse ja kultuuridevaheline dialoogi ülevaade." - Irina Golikova, Tallinna Ülikooli doktorant.
Noored ja poliitika - Mind kaasatakse ja kuulatakse - Edgar Iljin, Peace Child Estonia. 
Noorte ettevõtlikkus ja liidri kasvatamise alused - Anton Reingoldt, Peace Chil 
Grupitöö "Ideest teostuseni", "  + Simulatsiooni mäng "Palun vastage Hr. Linnapea".
Noorte arenguvõimalused Ida-Virus "Parimat praktikat  - Vassili Goikov, Sillamäe Lastekaitse Ühing.
Kokkuvõtted ja tagasiside.

MATERJALID:

Sillamäe LÜ ja projekti presentatsioon (PPT)

Tolerantsuse ja kultuuridevaheline dialoogi ülevaade (vene keeles -PPT)

Noored poliitikas - PCE ettekande (PPT)