D EE P2 iEUrOPe   

Projekti nimi: D EE P2 in Europe (Noorte vahetusprogramm)
Projekti looja: Sillamäe Lastekaitse Ühing
Projekti partnerid: Taani, Eesti, Poola ja Portugal
Osalejad: Taani, Poola, Portugal ja Eesti Kokku 30 inimest + 8 Grupi liidrit.
Toimumisaeg: 15.07.2009-21.07.2009, Toilas
Osalejad olid vanuses 15-35 aastat ja nende seas oli nii õpilasi kui õpetajaid kui noorsootööga tegelejaid, ning osalejate arv oli jagatud võrdselt erinevate osalejariikide vahel.

 
(Klikki, et laadida kava)

Projekti eesmärk: Projekt kogub osavõtjaid neljast riigist, et arutada põhiküsimust: kuidas saab haridust kasutada sotsiaalse kaasatuse edendamiseks?
Noortele ja noortega tegelejatele võimaldati hea suveilmaga aktiivset vabaajaveetmise võimalust ja tihedat koostööd ühiskondlikult olulistel teemadel. Osalejad saabusid kõigepealt Tallinna ja neile korraldati linnaekskursioon, ning seejärel sõideti üheskoos bussiga Toilasse. 
Osalejaid oli kokku 37 ning noortevahetusprogramm viid läbi Toila Spa Hotellis, mis asub Toila Oru pargi kõrval. Programmi peateema oli sotsiaalse kaasatuse edendamine läbi hariduse. Igale kuuest päevast oli ette nähtud oma programm, mis sisaldas erinevaid grupitöömetoodikaid nii segagruppides kui rahvusgruppides, viidi läbi töötoad, korraldati hariduslikke diskussioone ning esitleti teooriat, aga ka leiti aega aktiivsele ajaveetmisele nagu orienteerumine Toila pargis. Projekti viidi läbi Euroopa Ühenduse programmi Euroopa Noored toetuse abil.

Programmi lõppedes valmistatakse ette vähemalt kaks kohalikku initsiatiivi ja jätkustrateegia edasiseks tööks.

Lisa info: Vassili Golikov, vassili@sscw.ee tel:55602993, 53417810

 

 

Projekti toetavad: Euroopa Liidu Hariduse ja Kultuuri Peadirektoraat

 
Euroopa Noored 
Sihtasutus Archimedes