ESSEE- JA FOTOKONKURSS

Sillamäe Lastekaitse Ühing koos partneritega kuulutab projekti "Teadlik ja salliv noor kodanik" raames välja kultuuridevahelise dialoogi kodanikuaktiivsuse teemalise essee- ja fotokonkursi, et julgustada noorte seas loovust ja arendada diskussiooni projektiga seotud teemadel ning noorte endi ideid ja nägemust Eesti kodakondsusest ja selle olulisusest, sallivusest ja meie ühiskonna tulevikust, kaasates erinevaid vanuseklasse. Parimatele on ette nähtud auhinnad.

Konkursi osavõtjad: Konkursist on oodatud osa võtma 14-26 aastased noored.

Esseekonkursi tingimused:

 • Essee esitada trükitult; (Teemal: kultuuridevaheline dialoog ja kodanikuaktiivsus minu kogukonnas)
 • Essee pikkus võib olla 2-3 A4 lehekülge;
 • Essee võib esitada nii eesti kui vene keeles;
 • Essee võib esitada elektroonselt meili teel või paberkandjal aadressile Infokeskus „Märka last!“ Viru 39a, Sillamäe, 40233 märksõnaga „Teadlik ja salliv noor kodanik “
 • Essee esitamisel lisada vanus, autori nimi ja kontaktandmed;

Fotokonkursi tingimused:

 • Üks osaleja võib osaleda kuni 3 fotoga;
 • Konkursile võib esitada mustvalgeid või värvifotosid, mis ei ole eelnevalt auhinnatud või äramärgitud teistel fotokonkurssidel;
 • Digitaalne töötlus on lubatud ainult piltide lõikamiseks, suuruse muutmiseks ja vähesel määral heleduse/tumeduse ja kontrastsuse parandamiseks;
 • Fotod tuleb esitada JPG/JPEG formaadis, faili suurus ei tohi ületada 3 MB ja pikem külg kuni 3500 pikslit;
 • Pildifail nimetada järgmiselt: pealkiri, autori nimi;
 • Foto juurde lisada lühikirjeldus mida soovitakse fotoga öelda, kus on pildistatud, autori nimi, vanus ja kontaktandmed;
 • Nõuetele mittevastavaid fotosid žürii ei hinda!
 • Fotode saatmisega kinnitab võistleja, et tema poolt esitatav foto kuulub talle. Sillamäe Lastekaitse Ühing ei võta vastutust lisatud fotode autorluse ja teiste andmete õigsuse eest;
 • Oma osalemisega annab konkursist osavõtja Sillamäe Lastekaitse Ühingule täieliku õiguse kõiki konkursile esitatud fotosid Sillamäe Lastekaitse Ühingu töös edaspidi kasutada, viidates töö autorile; 

Võistlustööde esitamine:

 • Võistlustööde esitamise tähtaeg on 13. november 2015 kl 16:00
 • Fotod ja esseed esitada meiliaadressile konkurss@sscw.ee. Essee võib esitada ka paberkandjal aadressile Infokeskus „Märka last!“ Viru 39a, Sillamäe, 40233 märksõnaga „Teadlik ja salliv noor kodanik “
 • Mitte unustada lisamast oma nime, vanust ja kontaktandmeid; 

Auhinnad:

Konkursi žürii selgitab välja kolm parimat esseed ja kolm parimat fotod.

I koht Rootsi kruiis + meened

II koht Tallink SPA kinkekaart + meened

III Raamatu preemia + meened

Žüriil on õigus välja anda ka eripreemiaid. Iga osaleja saab tunnistuse. Konkursile saabunud parimad fotod ja esseed leiavad ka kajastust projekti lõpufaasis avaldatavas kogumikus "Tolerantne ja teadlik noor".

Tunnustamist toetavad: Haridus- ja Teadusministeerium ja  Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimese, Tallink Grupp ja Tartu Ülikooli Narva kolledž.

Lisainfo: Vassili Golikov, projektijuht e-post: vassili@sscw.ee, tel. 55602993

POSTER