IDA-VIRUMAA KULTUURIFESTIVAL
21, 26 ja 27 SEPTEMBER 2009

"NOORED AKTIIVSED KODANIKID TEGUTSEVAD" 

 
Sillamäe Lastekaitse Ühing (SLÜ) koostöös Integratsiooni Sihtasutusega ja Lastekaitse Liiduga korraldavad 21.09.2009 (Ida-Virumaa), 26-27.09.2009 Narvas, Ida-Virumaa kultuurifestivali. Antud projekti näol on tegemist noorte ühiste kultuuritegevuste alase projektiga, mille eesmärgiks on ühest küljest tuua kokku erineva taustaga erinevast rahvusest noori, et ühiselt käsitleda noore inimese rolli ühiskonnas aga ka edendada sallivust ja teineteisemõistmist läbi erinevate kultuuriürituste.

Festival on hea võimalus pakkuda nii projektis osalejatele kui teistele huvitatuile vähem struktureeritud ja pingevaba omavahelise läbikäimise vormi. Erinevatel kunstiliikidel on oluline osa kultuuris ja kultuurivahetusprogramm, mis ei kaasa kunstilist poolt ja loovust oleks vaesem kui kultuurivahetusprogramm, mis kaasab. Festival pakub võimalust tutvuda erinevate rahvuste kultuuriga läbi kunsti ja eelkõige muusika ning laulmise ning seeläbi arendada sallivust ja tolerantsust erinevuste suhtes aga ka tuua välja seda, mis meid ühendab. Festivali programm toimub kahes keeles, nii eesti kui vene. Festivalile on oodatud ka väliskülalised kuid eelkõige on asukohaks valitud Ida-Virumaa, et võimaldada maakonna vähemkindlustatud noortele arendada oma loovust ja võimalust olla tähelepanu keskpunktis.

Festival toimub kolme päeva jooksul. Erinevate tegevuste hulka kuuluvad Youth Walk, noorte rännak, mitte demonstratsioon, ühtsuse ja rahu nimel. Korraldatakse käsitöö, fotograafia ja maalikunstialaseid näitusi noorte loovuse edendamiseks. Toimub kontsert nii eesti kui vene rahvusest osavõtjatega. Lisaks on planeeritud ka hariduslikum osa, kus viiakse läbi vabas vormis loengud ja töötoad rahvusvahelise rahu päeva tähistamiseks.
 
Korradaja: Sillamäe Lastekaitse Ühing ja Partnerid
 
Sihtgrupp: Erinevast rahvusest, erineva kultuurilise ja sotsiaalse taustaga lapsed, noored, pered ja teised (eestlased ja eestivenelased, kodakondsusega ja kodakondsuseta noored, vähemkindlustatud noored ja paremal elujärjel noored, lapsevanemad kellel puuduvad lastekasvatuse teadmised ja oskused).