Ühisnädal

24.-30.novembril 2014.a toimub teistkordselt üle Eesti Ühisnädal, mille raames pööratakse igas maakonnas erilist tähelepanu kodanikuühiskonnale ning julgustakse inimesi kodanikualgatusele.

Avaüritusena toimub 19.novembril konverents Tartus, novembri alguses antakse välja Postimehe vahelehena ka Kogukonnalehe. Kõiki tegevusi kajastame maakondlike arenduskeskuste veebilehel MAKIS ühtses kalendris.

Osalemiseks Ühisnädal!

  1. Oma sündmuse korraldamine Ühisnädalal! Sündmus võib olla korraldajale meeldivas formaadis – arvamusartiklitest suurte konverentside või tunnustusüritusteni. Osaleda saavad kõik ühiskonnaaktivistid, vabaühendused, ettevõtjad.
  2. Liitumine Ühisnädala kavaga: Kalendrit näeb siit: Ühtne kalender.
  3. Ühisnädala kajastamine oma veebilehel! Ühisnädala bänneri saab lisada oma veebilehele, mis viib külastaja Ühisnädala kalendrini. Bänneri lisamise soovist saab teatada: kaspar at jarva dot ee.

Ühisnädala tegemised saavad teoks Kodanikuühiskonna Sihtkapitali, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse toetusel.