Kasvame koos 2017 - Virumaal

Projekti "Kasvame koos 2017 - Virumaal" (Ida ja Lääne-Virumaa) üldine eesmärk on toetada positiivset vanemlust; arendada laste ja vanemate omavahelisi toetavaid suhteid/oskuseid; arendada lapse heaolu toetavat kasvukeskkonda.

Otsesed eesmärgid

  1. Tugevdada spetsialistide koostööd laste ja perede heaolu tagamisel.
  2. Kaasata lapsi ja vanemaid neid puudutavate otsuste tegemisse.
  3. Tõsta kogukonna teadlikkust laste heaolust.
  4. Positiivse vanemluse toetamiseks korraldada seminare.
  5. Viia läbi praktilisi tegevusi koos vanemate ja lastega, mis pakuvad ka konkreetseid praktilisi oskusi.

Sihtgrupp: Otseseid osalejaid on 30 peret Virumaa piirkonnast (nii Ida-Virumaa kui Lääne-Virumaa) (vanemad ja lapsed) ehk 50 last/noort, ning ja umbes 25-30 spetsialistid (KOVide sotsiaaltöötajad, lastekaitse spetsialiste, SKAst, Töötukassast, Rajaleidjast, Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik, Politsei-ja Piirivalveametist, Ida-Virumaa Laste Vaimse Tervise keskus, noortekeskused ja muud sotsiaalasutused, kes pakuvad peredele suunatud teenuseid. Lisaks neile ka väheste vanemlike oskustega pered ja nende lapsed; lastekaitse võrgustiku liikmed.

Tegevused
1. Infokampaania meedias ja e-keskkonnas (Lisaks sellele projekt panustab järgmistesse käimasolevatesse kampaaniatesse: „Mul on kõik OK!“, Postita Targalt, Laste abi telefon jt.) ning 5 infopäeva läbi viimine Virumaa piirkonnas (erinevates kohtades nii eesti kui vene keeles) partneritega koostöös ja koordineerimisel (Ida- ja Lääne-Virumaa KOVide ametnikud, Sotsiaalkindlustus amet Lastekaitse Üksus, Rajaleidja, Töötukassa, Tervishoiu spetsialistid/asutused, Politsei ja piirivalveamet, Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik, Ida-Virumaa vaimse tervise keskus ja palju muud). Sillamäe LÜ on loonud oma aastakümnete pikkust töö käigus suure koostöövõrgustiku kuhu kuluvad ka sotsiaaltöötajad, lastekaitse töötajad, erinevad riiklikud asutused ja vabaühenduste koostööpartnerid sotsiaal-, hariduse ja kultuuri valdkondadest)

2. Lastele/noortele suunatud kaks seminari – kasutades aktiivseid  mänge ja treeningut, seminar "Tugevdame perekonda". Arutelud ja grupitööd. Teadmiste ja oskuste tõstmine spetsialisti kaasjuhtimisel ning pere olukorra kaardistamisel läbi laste ja noorte silmade.

3. Suvekool "Meie tark ja tugev pere 2017" - ühe päevane sisukas ja ühistegevust rikkas kava vanematele järgmistel teemadel: varajane sekkumine, laste muredest teavitamine, lapse väärkohtlemine ja  laste õigus kasvada vägivallavabas keskkonnas. Kindlasti toimub ka praktiline töö läbi mängude, erinevate ülesannete ja motiveerimist tõstvate ja usaldusväärsust toetavate meetoditele. Kaasatakse eksperdid ja spetsialistid: Sotsiaalkindlustusamet Lastekaitse osakonnast, SA Innove  Rajaleidja keskusest, Punane Ristist  jt. Suvekool jätkab eelmise projekti raames alustatud tööd.

Teavitustöö täpsustatud sõnum pannakse paika koostöös partneritega Sotsiaalkindlustusametist, Rajaleidjast, Töötukassast, Sotsiaalministeeriumist, Politsei- ja Piirivalveametist ning Maavalitusest.

Kampaania sõnum oleks näiteks:

"Hea lapsevanem, ole julge ja oska nõu küsida!"

"Lapsevanemaks saab õppida – oska ja julge küsida"

 

Projekti ajakava: 
Juuni- November 2017 - Projekti meekonna ning partnerite töökohtumised
August - November 2017 - Infokampaania -Infolevituse  ettevalmistamine ja elluviimine + ning Teabepäevade korraldamine (August -November - teabepäevad Virumaa piirkondades Narvas, Jõhvis, Kiviõlis, Kohtla-Järvel, Rakveres ja Tapas).
18-19. Augustil pere Suvekool "Meie tark ja tugev pere 2017" Toilas Spa Hotellis.

September  2017 Lastele/noortele suunatud seminarid koostöös koolidega, sotsiaalasutustega, tervishoiu asutustega ja muu. (Tapas ja Jõhvis).
November 2017. Projekti tulemuste analüüs ja aruande ettevalmistamine

Projekti osalemiseks registreeri ennast läbi SSCW online registreerimissüsteemi: (otsene link http://www.sscw.ee/?id=13191), või saates enda kontaktid ja ürituse info kus soovite osaleda, projekti meeskonnale emaili teel: info@sscw.ee või telefoni teel: 55602993. 

Lisainfo: Vassili Golikov, projektijuht vassili@sscw.ee, tel 55602993

Projekti toetsid Hasartmängumaksu Nõukogu ja Sotsiaalministeerium.