Jõulutunnel panustab Sillamäe laste arengule

Jõulutunneli 2014 raames koguti annetusi abi vajavate laste huvitegevuse toetamiseks. MTÜ Lastekaitse Liit vahendusel jõuab televaatajate toetus lasteni, kellel veel ei ole olnud võimalust huvitegevuses osaleda või kes vajavad selleks lisatoetust. Lastekaitse Liidule laekus kokku 1 425 taotlust 134 kohalikust omavalitsusest. Kokku taotleti 536 380,75 eurot.

Kõikidest soovidest rahuldati 704 taotlust 129 kohalikust omavalitsusest. Eelkõige toetatakse lapsi, keda kasvatavad vanavanemad või kes on pärit lasterikastest peredest või on sattunud mingisugustesse raskustesse. Annetused aitavad tasuda huviringi tasu või hankida tegevusteks vajalikke vahendeid. Enim taotlusi tuli spordivahendite soetamiseks ning spordiringide osalustasude toetamiseks – kokku 57%.

Jõulutunneli projekt näitas kui palju lapsi vajab hetkel Eestis toetust huvitegevuses osalemiseks. Kahjuks ei saa televaatajate annetustega kõikide abi vajavate laste vajadusi rahuldada. Seetõttu kutsub MTÜ Lastekaitse Liit üles nii ettevõtjaid kui eraisikuid Lastekaitse Liiduga ühendust võtma ning leidma konkreetseid lahendusi laste toetamisel.
Otsuse toetuste osas võttis vastu Jõulutunneli üldkomisjon, kuhu kuulusid MTÜ Lastekaitse Liit, Vanurite Eneseabi ja Nõustamiseühing, Eesti Linnade Liit, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Eesti Noorsootöö Keskus, Dharma, Sotsiaalministeerium, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, Eesti Lasterikaste Perede Liit jt esindajad. MTÜ Lastekaitse Liit tänab kõiki kohalikke partnereid, kes heategevusprogrammile “Jõulutunnel” kaasa aitasid. Heategevusprogramm Jõulutunnel” oli sel aastal ETV eetris juba 15. korda.

Sillamäe Lastekaitse Ühing on saanud 498 EUR toetust Jõulutunneli vahenditest, soetada spordivahendid nende hulga jalgpallid, korvpallid, fitnes pallid, ekspernder, käimiskepid ja telk. 

Juba tuleva suvel laspsed panevad proovi soetatud inventaar ja naudivad päeikest mängides jalgpall, korvapalli või käivad kepikõnnile.

Kontaktisik: Irina Golikova, 55550303