Kasvame koos 2020 „Olla koos lastega“

Projekti üldine eesmärk on propageerida positiivset perekasvatust vanemate ja laste omavahelises koostöös arendades ja tugevdades peremudelit ja seeläbi lapse arengut toetavat kasvukeskkonda, teostades programmi koostöös vanemate ja lastega läbi laste/noorte oskuste arendamise ja uute teadmiste/oskuste ning võimaluste loomise ja edasi andmise kogu perel.

Otsesed eesmärgid

  • Edendada laste ja nende vanemate omavahelist koostööd.
  • Tutvustada lastekaitse konventsiooni ja lapse õigusi ning kohustusi.
  • Viia läbi nii vanematele kui lastele suunatud seminarid vastavalt nende arenguvajadusele ja perekasvatuse põhimõtetele.
  • Viia läbi praktilisi tegevusi koos vanemate ja lastega, mis pakuvad ka konkreetseid praktilisi oskusi. 

Sihtgrupid ja huvigrupid

Otseseid osalejaid on 10 peret (vanemad ja lapsed) ja umbes 60 last lastekaitse päeval. Huvigrupid on kõik vanemad ja nende lapsed Sillamäel ja teistest linnadest kui ka KOV erinevad asutused.

Tegevused:

  • 05.08.2020 Loominguline töötuba lastekaitse päeva auks: „Lapsepõlv“ toimub koostöös MTÜ Ida-Virumaa Käsitöö liiduga. Muinasjutu teraapia tööst ja laiskusest. Konkurss: "Minu lemmik meene"; ühise piduliku söögilaua valmistamine toimub lasteaiades Rukkilill ja Päikese.
  • 06.08.2020. Pere suvepäev (Perepäev sisaldab nii teadlikuse tõstmise üritused kui ka lastele erinevad ühismängud kasutades aktiivseid metodeid). Koolitus lastevanematele tutvumine ja läbiviimine, küsimustik lastevanematele, (laps peres ja kasvatus koolis ning peres, laste õigused ja kohustused, laste ja peredega kasvatuse aktiivsed meetodid) ning lastele suunatud arengukava ning ühised tegevused (peremängud ja toidu valmistamine).
  • 07.08.2020 Koolitus „Lapse kõrval elab õnn“ ja tunnustamisüritus "Laste Sõber 2020"; Tunnustamiskonkursi autasude jagamine ja Sillamäe LÜ 2020 a. sügise tegevuse ülevaade. Lastekaitse tööga seotatud materjalide esitlemine ja „Märka Last“ ajakirja tutvustamine. S.h. ka temaatilised materjalid laste õigustest, tööseadusest jm.

Eeldatav tulemus

Projektis planeeritud ürituste läbiviimise kaudu on osalejad pered (vanemad ja nende lapsed) saanud uusi võimalusi osaleda praktilistes ühistegevustes ning uusi teadmisi perekasvatuse ja peremudeli kohta, mis toetavad perekonna ühtsust ja tugevdavad perekonna rolli lapse arengut toetava keskkonna loomisel. Lastekaitsepäeva auks (eriolukorra puhul toimub augusti kuus 2020) toimuvad meelelahutuslikud ja sisuliselt arendavad  mängud ning jagatakse kingitusi osalejatele. 

 

Projekti rahastavad Lastekaitse Liit ja Sillamäe Lastekaitse Ühing
Projekti toetab ja positiivsed muljeid levitab Tallink Grupp.