Juhatus ja büroo töötajad:

Sillamäe Lastekaitse Ühingu igapäevatööd juhib ühe- kuni kolmeliikmeline juhatus, kes esindab Ühingu kõikides õigustoimingutes.

Sillamäe Lastekaitse Ühingu kõrgeimaks organiks on üldkogu, mille pädevuses on põhikirja muutmine, eesmärgi muutmine, juhatuse liikme valimine, majandusaasta aruande kinnitamine. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus üks kord aastas.

MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühing töötab lähtudes Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetest.