Uus organisatsiooni arengukava ja rakenduskava koostamine 2014-2017.

Projekti peamiseks tegevuseks ja ka väljundiks on Sillamäe Lastekaitse Ühingu arengukava koostamine. Eesmärgiks on võimalikult professionaalse ja rakendatava tulemuse saavutamine ning seetõttu on kaasatud organisatsiooniväline konsultatsioon ja eksperdid. Plaani kohaselt algab strateegialoomisprotsess juhatusega (juhatuse liikmete ja tegevmeeskonnaga) koostöös, kuid vähemal või rohkemal määral on kõik projekti väiksemad tegevused seotud selle peategevusega ning toetavad seda. Kokku kuuluvad selle tegevuse alla veel lisaks kaks arutelupäeva, mille eesmärk on läbi arutada selleks hetkeks valminud tööversioonid, esitada vajadusel muudatusettepanekuid või võimalusel  kinntada lõplikud versioonid. Kutsutud nii liikmed kui partnerite esindajad ja ekspertkülalised.

Strateegiline planeerimine peab vastama järgmistele küsimustele:

• Kus me oleme praegu (olukorra kaardistamine)?

• Kus me tahaksime olla teatud aja möödudes (visiooni loomine)? 

• Kuidas me jõuame soovitud olukorrani (strateegia)?

• Millised konkreetseid samme on selleks tarvis teha (tegevuskava)? 

• Kuidas me oma tegevust mõõdame (seire, kontroll, tagasiside)? 
 

Arengukava (strateegia) 2014-2017 EELNÕU (05.12.13)


Arengukava (strateegia) 2014-2017 Viimane arutelu ja KINNITAMINE (21.12.13)