Vabatahliku PASS

Hetkel on peamiseks vabatahtlikkuse dokumenteerimise vahendiks välja töötatud vabatahtlikkuse pass kuid teadlikkus vabatahtliku passi olemasolu ja kasutusvõimaluste kohta on väike ning seetõttu ei ole veel pass saavutanud ühiskonnas mõjuvõimsat positsiooni.  

Vabatahtliku passi täidetav vorm VABATAHTLIKU PASS.doc

Vabatahtliku pass on mõeldud igale vabatahtlikule, kes soovib vabatahtliku tegevuse käigus saadud teadmised, oskused ja kogemused üles tähendada.

Kuna kõiki teadmisi ja oskusi ei tõenda diplom või tunnistus, siis vabatahtliku pass on hea vahend vabatahtlikus tegevuses omandatud kogemuste kirja panemiseks ning seda saab kasutada koos elulookirjeldusega tööturul, õpingutes või stipendiumidele kandideerides. Sinna alla võivad kuuluda nii sotsiaalsed, organisatoorsed, erialalised jm. teadmised ja oskused.

Vabatahtliku passi koostas Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus koostöös Siseministeeriumiga.

Lisainfo: http://www.vabatahtlikud.ee/et/Vabatahtlik-tegevus/Vabatahtliku-pass