Miks hakata vabatahtlikuks?

Vabatahtlikud muudavad oma väikeste ja suurte heategudega maailma. Veelgi olulisem on, et läbi selle muutub ka inimese enda maailm. Vabatahtlik tegevus pakub positiivset emotsiooni, vaheldust igapäevasele rutiinile, võimalust saada uusi väärtuslikke kogemusi ja teadmisi, ennast arendada ning avardada oma maailmapilti.
 
Saad teha midagi head ja kasulikku
Vabatahtliku tegevuse peamine võlu on selles, et saad ise midagi konkreetset ära teha. Näiteks kedagi aidata, kodukandi elu paremaks muuta või hoopis mõnele ühiskonnas olulisele probleemile lahendusi otsida. Seda kõike sulle sobival viisil ja mahus. Eestis on palju häid algatusi, mitmesuguste väärt eesmärkide nimel tegutsevaid kodanikeühendusi, kus saad kaasa lüüa ja oma panuse anda. Aitamise rõõm on väärt kogemist!

Saad ennast proovile panna
Vabatahtlikus tegevuses võib inimene kokku puutuda uute väljakutsetega, mis pakuvad väärtuslikke elukogemusi ning enesekindlust erinevates olukordades toime tulemiseks. Vabatahtlikuna saad sa hõlpsalt proovida, kas sinus on juhiomadusi, meeldib sulle töötada koos teistega või eelistad tegutseda omaette. Kas sul tuleb hästi välja projektide kirjutamine, ürituste korraldamine või teiste inimeste nõustamine ja toetamine? Mitmed inimesed on läbi vabatahtliku tegevuse avastanud oma kutsumuse ja leidnud eneseteostuse.

Omandad uusi teadmisi ja oskusi
 
Alati ei pea kursustele minema, et midagi juurde õppida. Vabatahtlikuna saad ennast arendada tegevuse käigus ning õppida väga praktilisi asju, alates matkatarkustest või oma aja paremast planeerimisest, lõpetades inimeste veenmisega mõne olulise ettevõtmise tähtsuses. Vabatahtliku tegevuse käigus omandatud teadmised ja oskused ning töökogemus on sulle abiks tööturul.

Leiad uusi sõpru ja tuttavaid 
Vabatahtliku tegevuse käigus võid kohtuda väga erinevate inimestega ning leida mõttekaaslasi ja sõpru kogu eluks. Näiteks lüües kaasa naabruskonna ühisüritustel saad paremini tuttavaks oma kodukandi rahvaga. Erineva taustaga inimestega suheldes avardad oma silmaringi ning lood väärtuslikke kontakte.

Veedad oma vaba aega sisukalt ja lõbusalt
Paljudele on vabatahtlik tegevus hobi, mis pakub lõõgastust ning rõõmu positiivsest tulemusest. Vabatahtlik saab olla ka koos pere ja sõpradega. Näiteks vabatahtliku noortejuhina saad laagrisse kaasa võtta oma lapsed või osaleda sõpradega mõne kultuuriürituse korraldustoimkonnas. Vabatahtlikud on vahva seltskond ning ühine tegutsemine võib kujuneda väga toredaks.
 
(allikas. vabatahtlikud.ee)