Seminarid

Foorumi efektiivseks ettevalmistuseks on planeeritud läbi viia kokku 5 praktilise iseloomuga seminari/töötuba.

Seminarid toimuvad alljärgnevatel teemadel:

  1. Sotsiaalne innovatsioon ja ettevõtlus
  2. Avalike teenuste osutamine ja delegeerimine
  3. Kodanikuharidus
  4. Poliitika kujundamine ja selles osalemine
  5. Vabaühenduste tegutsemisvõimekus ja -keskkond
  6. Heategevus ja filantroopia (annetamine)
  7. Rahvusvaheline koostöö

Igal seminaril on oma eksperdist koolitaja, kes jagab praktilisi teadmisi antud teemal ja viib läbi ka harjutusi. Hilisema Foorumi teises voorus toimuvad grupiarutelud samal seitsmel teemal (osalejad saavad valida, mis teemas kaasa löövad).

Nendes aruteludes võetakse kokku praktilise seminari tulemused ja viiakse läbi ühine arutelu (world cafe vormis) samal teemal ja tehakse kokkuvõtted ja järeldused, mis on hilisemate ettepanekute koostamise üks olulisimaid osi.

Seminarid on planeeritud  toimuma Narvas, Kohtla-Järvel, Sillamäel, Jõhvis ja Kiviõlis. (kuupäevad täpsustamisel)

Igal kohtumisel osaleb 25 inimest. Osalejate hulgas on ilmselt peamiselt seminari regiooni mittetulundusühenduste esindajad ja kohalike omavalitsuste liikmed, äriettevõtte esindajad, kuid oodatud on kõik seminari teemast huvitatud mittetulundusühenduste (või KOVide) esindajad.