European Annual Conference 2022 „Civil Society Ideas for the sustainable and secure Future of Europe“

European Annual Conference 2022 “Civil Society Ideas for the sustainable and secure Future of Europe“ on rahvusvaheline konverents mis viib kokku unikaalse Euroopa võrgustiku eesmärgiga arutada kodanikuühiskonna panuse üle ÜRO tegevuskava 2030 ja ülemaailmsete säästva arengu eesmärkide täitmisel ning tõsta kodanikuühiskonna rahvusvahelist võimekust ja teadlikkust olulistest teemadest, s.h. rahu edendamisest, tutvustades häid praktikaid, innovaatilisi metoodikaid ja olemasolevaid lahendusi ning solidariseerides Euroopa kodanikuühiskonda inimõiguste, demokraatia ja rahu toetamisel.

Projekti sihtgrupp: võrgustiku liikmed ja kodanikuühendused, praktikud, õpetajad, üliõpilased, huvikaitsjad, poliitikakujundajad, aktiivsed noored, kogukonna arvamusliidreid ning meedia ja rahvusvaheliste doonorite esindajad, kes panustavad säästvasse arengusse ja edendavad rahu.

Ürituse peamised teemad:
1. Kliimamuutused ja keskkonnakaitse: globaalse soojenemise peatamine rohepöördesse investeerimise kaudu;
2. Kognitiivse sõja vastu võitlemine: kodanikuühiskonna teadlikkus ja vastupidavus;
3. Konfliktide lahendamine Euroopas: milles on kodanikuühiskonna roll?
4. Euroopa konfliktide lahendamine rahulikuma ja jätkusuutlikuma maailma nimel läbi ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2250 “Noored, rahu ja julgeolek”.

Konverntsi ajakava (inglise keeles) 

Registreerimine veebilehel: https://www.fimigrant.info/registration 

Peamised tegevused: teavitus- ja turunduskampaania, rahvusvaheline konverents “Civil Society Ideas for the sustainable and secure Future of Europe” ning kõrvalüritused (töötoad, õppevisiidid, kohtumised vabaühendustega ja ametnikega; töökoosolekud, kultuuriõhtud ja üleskutse vene rahvale sõja lõpetamiseks ning lahendamiseks diplomaatia abil).

 Katusorganisatsioonist:

European Network „Green Habito“ (Green Life) – https://www.fimigrant.info/green-habito – on jätkusuutliku ja rohelise tuleviku võrgustik, mis ühendab vabaühendusi, noorteühendusi,  hariduse- ja kultuuriasutusi, noortekeskuseid, sotsiaalsed ettevõtted ja teisi organisatsioone. Võrgustik võimestab vabaühendusi, toetab säästva arengu edendamist ja tegutseb Euroopa tasemel.

Euroopa võrgustik “Green Habito” asutatud 2019. aastal ja selle peakontor asub Soomes, Helsingis. Võrgustik hõlmab 33 riiklikku ja piirkondlikku katusühendust 15 EL-i liikmesriigist ja Suurbritanniast. Võrgustiku tööd toetavad liikmed liikmemaksude läbi, Euroopa Komisjon, Põhjamaade Nõukogu ja riiklikud projektiprogrammid.

Võrgustiku üldine eesmärk on võimestada rahvuslikke ja regionaalseid organisatsioone/assotsiatsioone ja nende kohalikke esindatust säästva arengu ja keskkonna alastes tegevustes, mis annavad inimestele võimaluse end vabalt väljendada säästva arengu toetuseks, edendada sotsiaalset ühtekuuluvust ja kaasatust, rohelist majanduskasvu ja kodanikuaktiivsust.

Programmi toetavad Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu programm kodanikuühiskonna vabaühendustele koostöö Põhjamaade ja Balti riikide vahel toetatud projekti "A green, socially sustainable an digitally integrated Nordic-Balic region 2021"