V MAAILMA NOORTEKONGRESS 2010

31. juulist - 13. augustini 2010 toimus Türgis, Istanbulis järjekorras viies Maailma Noortekongress. Üritus kuulub Suurbritannia organisatsiooni Peace Child Internationali poolt juhitavasse Noortekongresside seeriasse, kus iga aasta  viiakse läbi vahelduvalt Euroopa või Maailma Noortekongress erinevates maailma riikides, eelnevaid Maailma Noorte Kongresse on läbi viidud nii Marokkos, Šotimaal, Kanadas ja mujal.
Türgi Kongressil osales 1400 delegaati üle kogu maailma, nende seas seitse Eesti esindajat neljast erinevast organisatsioonist.

Kongressi peakorraldaja oli Türgi noorteorganisatsioon E-Genclik Association ja kongressi motoks oli "Imece", sõna mis tähistab Türgi solidaarsussüsteemi, ühist töötatamist indiviidi või kogukonna heaolu nimel. Imece oli teemaks valitud seetõttu, et rõhutada koostöö olulisust.

Kongress keskendus koostööle arengu eesmärgil. Põhiteemadena käsitleti Noorte Juhitud Arengu (Youth-led Development) edendamist, Maailma Aastatuhande Arengueesmärkide (Millenium Development Goals) järgset arengukava ja Kyoto/COP15 järgne kliimamuutuste agenda.