Euroopa Noortekongress 2009: CHALLENGE. SUGGEST. ACT!

25ndast juulist 1se augustini toimus Sloveenia linnas Izolas järjekorras kolmas Euroopa Noortekongress. Üritus kuulub Suurbritannia organisatsiooni Peace Child Internationali poolt juhitavasse Noortekongresside seeriasse, kus iga aasta viiakse läbi vahelduvalt Euroopa või Maailma Noortekongress erinevates maailma riikides, eelnevaid kongresse on läbi viidud nii Kanadas, Šotimaal, ja Euroopa Noortekongress 2008 Austrias ja mujal. Aastal 2010 toimub Maailma Noortekongress Türgis, Istanbulis.

 
(Laadi Deklaratsioon
kliki pildi peale)

Sloveenia Kongressil osales 62 delegaati 38st riigist. Kongressi peakorraldaja oli Sloveenia noorteorganisatsioon NOEXCUSE Slovenia ja kongressi motoks oli Challenge, Suggest, Act (esita väljakutse, paku lahendusi, tegutse) ning peateemana käsitleti vähekindlustatud noorte probleeme.Osalejad jagati viide töögruppi viie olulise probleemi vahel, mille hulka kuulusid liikumisvõime, tervis, mitteformaalne haridus, poliitiline ja ühiskondlik kaasatus ning töötus. 
Töögruppide tegevuse peaeesmärgiks oli ühtse dokumendi, mille nimeks sai nädala lõpus Izola Deklaratsioon, välja töötamine.
Deklaratsioonis toodi välja osalejate pakutud lahendused probleemidele ning dokumenti esitleti 31sel juulil Sloveenia Parlamendihoones.

Rohkem infot: www.eyc2009.si