Uuringu/küsitluse tulemused

Uuringu/küsitluse tulemused leiab siin (PDF dokument)


Oled oodatud osalema noortele suunatud "Noorte hoiakute ja teadlikkuse soolise võrdõiguslikkuse küsimuste kaardistamisest ning noori mõjutavatest stereotüüpidest" küsitluses/uuringus. Küsitlusega kogutakse noorte arvamusi ja kogemused hoiakutest, noorte vaadet võrdse kohtlemisest, soolise võrdõiguslikku seaduse elurakendamisest ja vajalikkusest ning ühiskonna mitmekesisusest jm.

Uurimuse eesmärk on kirjeldada Eesti noorte ja üliõpilaste hoiakuid ja teadlikkust soolise võrdõiguslikkuse küsimuses, sh osutada nende erinevustele noorte üldkogumist.

Kombineerime kvantitatiivset ja kvalitatiivset uurimisviisi. Uuringus küsitleme kooliõpilased ja üliõpilasi Tallinnas, Tartus ja Ida-Virust  soolise võrdõiguslikkusega seotud hoiakute ja kogemuste teemal ning intervjueeritakse noori fookusrühmades, et mõtestada noori mõjutavaid väärtusi ja norme soolise võrdõiguslikkuse vaatenurgast. Lisaks sellele kaardistada noorte hoiakuid ja teadmisi soolise võrdõiguslikkuse (eriti venekeelse noortelt) ning noorte arvamused naiste esindatusest poliitikas ja ettevõtluses.

Küsimustikule vastamiseks kulub 15-20 minutit, vastuseid ootame 20. Jaanuarini 2020. Vastama on oodatud kõik noored  – ka need, kes pole soolise võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse teemaga kokku puutunud ja teadlikud.

KÜSIMUSTIK
Küsimustiku jagamiseks saad lingi kopeerida siit: https://forms.gle/BKNzYMLJQfz4EifU9

Kõigil küsitlusele vastajatel loosime kinkekaarte ja meened.