Connect 2019: konverents, loovtöötoad, seminarid ja etendused

Connect 2019 on rahvusvaheline üritus mis korraldatakse selleks, et viia kokku kõrgel tasemel unikaalne regionaalne võrgustik praktikutest, poliitikakujundajatest, MTÜdest, meediast ja rahvusvahelistest doonoritest, eesmärgiga saavutada reaalne ja püsiv mõju kodanikuühiskonna ja kulutuurisfääri kõige põletavamates küsimustes. Rahvusvaheline konverents on 1 päevane üritus, millele järgneb intensiivne programm töötubade, koolituste, õppevisiitide ja jätkuprojektide paika panemisega.

Lisainfo kõikides üritustes leiab ametliku veebilehel:  http://conference.sscw.ee/


Rahvusvaheline Konverents
“Kodanikuühiskonna vabaühendused ja Loovmajandus – uute perspektiivide loomises”

Kuupäev ja kell: 15 märts, 2019, kell 10.00.
Koht: Vaba Lava Teatrikeskuses. (Linda tn. 2, Narva, Eesti)
Osalejad: 120 inimest (s.h. kuni 85 rahvusvahelist osalejat Euroopast ning kõrged külalised rahvusvahelistest organisatsioonidest, ministeeriumitest, saatkondadest ja mujalt) + 35 osalejad Eestist.
Ametlikud keeled: Eesti ja Inglise

Konverentsi komponendid
Konverents sisaldab:
– Avakõned tähtsa külaliste Eesti ja AMATEO võrgustiku poolt
– Kolm peakõnet kodanikuühiskonna, loovmajanduse, amatööride kuntsi ning ning kultuuridevahelise koostöö ekspertide poolt. Eesmärgiks tutvustada teemat kõikidele osalejatele (konverents on avatud ka väljaspoolt AMATEO tulijatele) ja rõhutada taaskord teema olulisust.
– Kahte dialoogi sessiooni. Tegemist on paneeldiskussioonidega kust võtavad osa väga erineva kultuurilise taustaga esindajad, et tuua esile arvamuse paljususe vajadust ja väärtustada avatust teistele kultuuridele ja ideedele, et täita ühiseid eesmärke.

KONVERENTSI REGISTREERIMINE ON AVATUD KUNI 10.03.2019 

Konverents korraldatakse koostöös erinevate partnerite poolt. Kohalikul tasandil kaasatakse erinevate riiklikud asutused ja insitutsioonid (hariduse, kultuuri valdkondades) s.h. ka Haridus- ja Teadusministeerium, Kultuuriministeerium, kohaliku omavalitsuse esindajad, ning rahvusvahelisel tasandil institutsionaalsed partnerid (Euroopa Komisjoni Kultuuri programmi esindajad, Põhjamaade Miniseeriumite Nõukogu esindajad) ja kodanikuühiskonna organisatsioonid ning võrgustikud.

Konverents on Connecti eraldiseisev üritus, seetõttu viiakse osalejate leidmiseks läbi eraldi kutse nii eestlastele kui rahvusvahelistele osalejatele kes soovivad osa võtta ainult konverentsist.