VABAÜHENDUSTE LAAT

VABAÜHENDUSTE LAAT - koht võrgustikutöö tegemiseks ja oma tegevuse ja parimate praktikate esitlemiseks, uute liikmete kaasamiseks ning koostöö algatamiseks.

Foorum on võimalus süvenemiseks ja tegutsemiseks, koht kus vahetada saavutusi ja ka takistusi, mis puudutavad Ida-Virumaa ülese kodanikuühiskonda, sotsiaalse ja kultuurilise koostöö institutsionaalset arengut. Lisaks vabaühenduste laadale on kutsutud teiste riiklikke vabaühenduste ja sihtasutuste ning ka rahastajate esindajad (KÜSK, HMN, KIK, KOP, äri ettevõtted jt.), et kaasata ka rahastaja poolne vaatenurk arenguvõimalustele, sest kolmas sektor üle riigi on suuresti projektipõhine. Igal on võimalus leida endale midagi sobivamat partneri, toetaja või saada mõne ühingu liikmeks.

Rohkme informatsiooni sellest tuleb septembri alguses.

Kontaktisik: Artem Zomver artem.z@sscw.ee