Sillamäe Lastekaitse Ühing on EKAKi ühiskomisjoni liige

Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni (EKAK) kiitis Riigikogu heaks 2002. aasta detsembris. Kontseptsioon sõnastab kodanikuühenduste ja avaliku võimu partnerluse alused ja raamistiku kodanikuaktiivsuse elavdamiseks ja demokraatia tugevdamiseks Eestis. Selle rakendamiseks loodi ka Vabariigi Valitsuse ja kodanikühenduste vaheline ühiskomisjon.

2012 aastal toimunud avaliku konkursi järgselt on Sillamäe Lastekaitse Ühing valitud üheks üheksast kodanikuühenduste esindajaks EKAKi ühiskomisjoni ning ka sinna juurde loodud vabatahtliku tegevuse töörühma. Komisjoni koosseisul puudub ajaline piirang. 

Sillamäe Lastekaitse Ühingut esindab komisjonis ja töörühmas Vassili Golikov.