2010. aasta tegevus

 

Sillamäe Lastekaitse Ühingu tegevus 2010 aastal oli suunatud kultuuridevahelise suhtlemise edendamisele, eelkõige läbi 2010. aastal lõpule jõudnud suurprojekti Peace Child Alpha Omega 2008 - 2010.

Ülevaated kõikidest 2011. aasta toimunud suurpojektidest on leitavad alamenüüs.