2009. aasta tegevus

Sillamäe Lastekaitse Ühingu tegevus 2009. aastal oli suunatud organisatsiooni tegevuse radikaalsele laiendamisele ning teemavaldkondadest lõimumise ehk integratsiooni ja akiitvse kodakondluse edendamisele Eestis.

Ülevaated kõikidest 2011. aasta toimunud suurpojektidest on leitavad alamenüüs.