Aktiivne Ida-Virumaa Kodanik: koolitused

Projekti oluline osa on arenduskoolituste ja arenduskoosoleku läbiviimine. Koolitustesse kaasati kohalikud laste- ja noorsootööalased organisatsioonid ja tegevgrupid, kohalikud valitsusinstitutsioonid ning riigi tasemel tegutsevate laste- ja noorsootöö organisatsioonid nagu Lastekaitse Liit. Koolituste eesmärgiks oli omavahelise koostöö tugevdamine ja Ida-Virumaa lastekaitse kitsaskohtade väljaselgitamine.

Esmajärjekorras viidi läbi arenduskoosolek Sillamäel, et paika panna edasine tegevuskava ja teha esmast teavitustööd tulevaste partnerorganisatsioonide seas. Arenduskoolitused viidi läbi Sillamäel, Jõhvis, Sinimäel, Narvas, Toilas, Narva-Jõesuul ja viimane, mingil määral kokkuvõtlik koolitus Sillamäel. Esialgselt oli planeeritud üks arenduskoosolek ja neli arenduskoolitust, kuid koolitusi tuli rohkem, sest osa võtta soovijate arv oli suur ja seetõttu otsustas projekti juhtkond jagada osad koolitused kaheks. Kokku osales koolitustel 265 inimest.
 
Koolituse kohad, kuupäevad ja kava:
1. Sillamäe 16. Jaanuar 2009
2. Jõhvi 9. Veebruar 2009 
3. Sinimäe 20. Veebruar 2009
4. Narva 10. Märts 2009
5. Toila 21. Märts 2009
6. Narva - Jõesuu 28 Märts 2009
7. Sillamäe 19. Mai 2009