Koolitusprogrammi materjalid

1. Sissejuhatus. Kodanikuühiskonna mõiste + Vabaühendused ja nende roll.

2. Kodanikuühiskonna ajalooline areng Eestis. Kodanikuühiskond postsotsialistlikus muutuses

3. Kommunikatsioon noorete ja vabaühenduse eluringis

4. Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsioon. Kodanikuühiskonna ja avaliku sektori vaheline koostöö

5. SEMINAR I: Projektikirjutamine ja juhendamine. Teooria 

6. SEMINAR II: Projektikirjutamine ja juhendamine. Praktika

7. Vabatahtlik tegevus ja selle arendamine (kaasatakse MTÜ Kodukant)

8. Euroopa mõju Eesti kodanikuühiskonnale: Euroopa kodakondsus, võrgustikutöö ja Euroopa rahastus.

9. SEMINAR III: Kodanikuühiskonna saavutused Eestis: Praktilised näited

10. Kokkuvõtted. Kodanikuühiskonna tulevik.