Organisatsioonist

Sillamäe Lastekaitse Ühing (SLÜ) on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing mis loodi 8.12.1989. SLÜ on oma pikaajalise ajaloo jooksul töötanud aktiivselt selle nimel, et kujundada oma ümbruskonnast laste- ja noortesõbralik keskkond. Aastast aastasse laiendame oma tegevuste ulatust ja käsitlevate teemade hulka, et luua laiapõhjalisi ning ühiskonnas märkimisväärseid ettevõtmisi. Tänaseks on SLÜ teinud ja toetanud rohkem kui 250 projekti oma maakonnas, riigis ning üha enam ka rahvusvahelisel tasandil.

Missioon: kaitsta laste õigusi ja võimestada noori.

Visioon: õiglane ja teineteisega arvestav ühiskond, kus nii lapsi kui noori koheldakse kui täisväärtuslikke inimesi.

Sillamäe Lastekaitse Ühingul on käimas järgmised programmid:

  • Aktiivse kodaniku ja kodanikühiskonna arengu programm
  • Soolise võrdõiguslikkuse programm
  • Co-managemendi programm ja noorte osaluse ja kaasamise otsustus protsessi
  • Jätkusuutliku arengu programm
  • Lõimumis programm
  • Vabatahtliku tegevuse arengu programm
  • Laste õiguste programm
  • Laste ja Noorte abifond
  • Rahvusvahelise koostöö programm
  • Tunnustamine lastekaitse valdkonnas "Laste Sõber" konkurss ning kodanikuühiskonna arendamise valdkonnas "Ida-Virumaa kodanikuühenduste tunnustamine"

Rohkem kui kaks aastakümmet tagasi regionaalsel tasandil tegevust alustanud väikesest organisatsioonist on saanud tunnustatud organisatsioon, kes on võimeline edukalt ellu viima projekte nii kohalikul, riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil. Sillamäe Lastekaitse Ühing on alatest 1990 a. on Lastekaitse Liidu liige ja kuulub ainsa muukeelse organisatsioonina EKAKI ühiskomisjoni (alatest 2012a.), on Euroopa vaesusevastaste organisatsioonide (EAPN) võrgustiku liige (liige alatest 2010a.), Anna Lindh Foundation Eesti (liige alatest 2007a.) võrgustiku liige ja omab konsultatiivset staatust ÜRO majandus- ja sotsiaalkomisjoni (ECOSOC) juures (alatest 2014) ja veebruaris 2015a.  sai Eesti Vabaühenduste Liidu liikmena (ning peatas 2018 a. oma liikmelisus kuni 2022) ja  oktoobris 2015 a. Arengukoostöö Ümarlaua liikmena ning novembris 2019 a. Euroopa võrgustiku "Green Habito".

SLÜ tegutseb koostöös partnerite/huvigruppidega nagu Eesti Vabariigi Valitsus, Euroopa Komisjon, Euroopa Nõukogu, Araabia Liiga, ÜRO Agentuurid, riiklikud ja rahvusvahelised fondid. Rohkem informatsiooni saadaval ametlikul veebilehel www.sscw.ee