Kasvame koos 2019

Projekti üldine eesmärk on propageerida positiivset perekasvatust vanemate ja laste omavahelises koostöös arendades ja tugevdades peremudelit ja seeläbi lapse arengut toetavat kasvukeskkonda. .

Otsesed eesmärgid

  • Edendada laste ja nende vanemate omavahelist koostööd.
  • Tutvustada lastekaitse konventsiooni ja lapse õigusi ning kohustusi.
  • Viia läbi nii vanematele kui lastele suunatud seminarid vastavalt nende arenguvajadusele ja perekasvatuse põhimõtetele.
  • Viia läbi praktilisi tegevusi koos vanemate ja lastega, mis pakuvad ka konkreetseid praktilisi oskusi. 

Sihtgrupid ja huvigrupid

Otseseid osalejaid on 20 peret (vanemad ja lapsed) ja umbes 100 last lastekaitse päeval. Huvigrupid on kõik vanemad ja nende lapsed Sillamäel ja teistest linnadest kui ka KOV erinevad asutused.

Tegevused:

  • Vanemate ühine tegevus "Teeme Ära" + seminar "Koos lastega elab õnn" – arutelud ja grupitööd. Teadmiste ja oskuste tõstmine spetsialisti kaasjuhtimisel ning olukorra kaardistamisel ning praktiline koostöö.
  • Ümarlaud 15.05.19 mille raames arutlesime erinevad teemad: positiivne kasvatus, pere vägivald ja  laste õigus kasvada vägivallavabas keskkonnas. 
  • Mängupidu - 1.06.2019 Lastekaitse päeva tähistamine ning lastekaitse tööga seotatud materjalide esitlemine ja Märka Last ajakirja tutvustamine. S.h. ka temaatilised materjalid laste õigustest, lastekaitseseadusest jm.
  • Elektrooniline projekti kogumiku valmistamine ja esitlemine
  • Ida Virumaa traditsiooniline tunnustamisüritus "Laste sõber 2018" 6.06.2019 Narvas - Tunnustamiskonkursi autasude jagamine ja 2018a. tegevuste kokkuvõtted. 

Eeldatav tulemus

Projektis planeeritud ürituste läbiviimise kaudu on osalejad pered (vanemad ja nende lapsed) saanud uusi võimalusi osaleda praktilistes ühistegevustes ning uusi teadmisi perekasvatuse ja peremudeli kohta, mis toetavad perekonna ühtsust ja tugevdavad perekonna rolli lapse arengut toetava keskkonna loomisel. Lastekaitsepäeval toimuvad meelelahutuslikud ja sisuliselt arendavad  mängud ning jagatakse kingitusi osalejatele. Viiakse läbi küsimustiku analüüs  ja valmistatakse ja levitatakse kogumikku vanematele ja lastele.

Projekti rahastavad Lastekaitse Liit ja Sillamäe Lastekaitse Ühing
Projekti toetab ja positiivsed muljeid levitab Tallink Grupp.