Konverents: IN VARIETATE CONCORDIA

MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühinguga koostöös Lastekaitse Liiduga ja Tallinna Ülikoolidega korraldati rahvusvaheline konverents IN VARIETATE CONCORDIA 13. detsember Tallinnas, Tallinna Ülikoolis. peamisteks teemadeks oli kultuuridevaheline dialoog, tolerantsus ja integratsioon kohalikul ja Euroopa tasandil.
Esinema kutsutute ja ka esinema saabujate hulgas olid tunnustatud eksperdid Tallinna Ülikoolist (professor Rein Ruutsoo ja akadeemik Klara Hallik), Lastekaitse Liidust (juhataja Alar Tamm, ja vanematekogu liige Irina Golikova), Inglise organisatsioonist Peace Child International (president David Woolcombe ja pea direktor Rosey Simonds), Euroopa Parlamendist (parlamendi liige Katrin Saks), Kodanikuühiskonna Sihtkapitalist (juhataja Agu Laius), Mustamäe Avatud Noortekeskusest (juhataja assistent Julia Tido) ja Eesti Koostöö Kogust (Eero Raun). Ürituse esikõnelejaks oli kutsutud Euroopa Nõukogu Noorte ja Spordi Direktoraadi esindaja Guy-Michel Brandtner

Konverentsi kokkuvõtted
(klikki pildipeale)

Konverentsi programm oli väga laiahaardeline, sisaldas kõnesid, projektitutvustusi ja ka paneeldiskussiooni.
Konverentsist võttis osa 57 inimest. Töö toimus kolmes keeles: eesti, vene ja inglise. Kõigile osalejatele võimaldati sünkroontõlge. Kõnelejad rõhutasid tolerantsuse ja sallivuse teemade ning kultuuridevahelise dialoogi kujundamise olulisust tänases Eestis ja noorte kaasamise tähtsust nende probleemide lahendamisel. Tutvustati ja kirjeldati Euroopa Nõukogu tööd noorsootöö vallas ja rõhutati noortepoliitika (youth policy) olulisust, ning tutvustati erinevaid Euroopa Nõukogu initsiatiivil läbiviidud kampaaniaid.