TRÜKISED

"Co-management: Teel koostöö poole" on Co-managemendi teooria ja metoodika laiemal käsitlusel põhinev käsiraamat ja  sisaldab muu hulgas ülevaadet hetkeolukorrast Eestis ja Ida-Virumaal kaasa arvatud peamistest võimalustest noorel osaleda otsustusprotsessides, ning ka projekti raames välja töötatud strateegilistest lahendustest, mis avaldatud  eraldi dokumendina pealkirjaga „Co-management strateegia Ida-Virumaal 2012-2015“


Rohkem informatsiooni veebilehelt: co-management.sscw.ee

  

(Laadimiseks kliki pildile)
 


2011. aastal toimunud "Euroopa Noorte Kohtumine 2011: Jätkusuutlik areng" raames toodetud programmijuhend teooria, taustinformatsiooni ja kohtumise ajakavaga. Üritusel osales 150 esindajat 70 riikidest ning olid kaasatud ka rahvusvahelised partnerid ja organisatsioonid nagu ÜRO, Euroopa Komisjon, Euroopa Nõukogu, Stakeholders Forum ja teised.

Programmijuhend on inglise keeles.
Rohkem informatsiooni  veebilehelt: www.eym2011.eu

 
(Laadimiseks kliki pildile) 


Projekti "Homne vabatahtlik" peamise väljundina valmis "Homne vabatahtlik" õppejuhend, mis on suunatud koolidele, noortekeskustele ja teistele sarnastele kasutamiseks mitteformaalsetel meetoditel põhinevatel seminaridel, töötubades vms või formaalse hariduse täiendina, et edendada vabatahtlikkusse kaasatust noorte seas.


Rohkem informatsiooni veebilehelt: vabatahtlik2011.sscw.ee

 

Homne Vabatahtlik

Õppejuhend 


Väljaande „Vabatahtlikkus igas eas“ loomise esmane eesmärk oli toetada vabatahtlikkuse alase informatiooni levikut Sillamäe linnas antud projekti raames. Siia on kokku kogutud esmased mõisted ja Sillamäe linna elanike ja linnas tegutsevate organisatsioonide elulised lood nende kogemusest vabatahtliku tegevuse ja selles osalemisega, et näidata kõigile linna elanikele, et vabatahtlik tegevus on väärtuslik linna arengule ja vabatahtliku tegevusega on võimalik tegeleda tõepoolest igas eas ja igas elustaadiumis.

Rohkem informatsiooni veebilehelt: www.kogukond.eu

 

 (Laadimiseks kliki pildile)
 

Käesoleva kogumiku "Teadlik ja salliv noorkodanik: Vaata tulevikku ja ela olevikus" eesmärgiks on valmistada ette ja kokku panna metoodilisi materjale: sallivuse, migrantofoobia ja kultuuridevahelise dialoogi kohta. Ning avaldada esseekonkursile esitatud parimad tööd. Kogumik on suunatud noortele sallivuse ja kultuuridevahelise dialoogi tutvustamiseks. Metoodilised materjalid saaks kasutada ka koolitundides.

Rohkem informatsiooni veebilehelt: www.sscw.ee.ee

 

 

 

(Laadimiseks kliki pildile)

Väljaande „Euromed: haridus ilma piirideta“ loomise esmane eesmärk oli julgustada loovaid lahendusi ja edendada kultuuridevahelist haridust Euro-Vahemere regiooni noorte seas, et suurendada piiride ülest kommunikatsiooni ja ehitada usaldust ning motiveerida noori võtma juhtrolli regiooni arengus ning teadvustada kultuuride ülese koostöö kasulikkust, sest meil on ühised eesmärgid ja ühine tulevik. Käesolev juhend võimaldab saada ülevaadet meie erinevustest ja sarnasustest ja meetodidest mille läbi ehitada ühist tulevikku. Me teadvustame, et koostöö on meie eesmärkide saavutamiseks kriitilise tähtsusega.

Meie projekti kaudu, mille raames antud juhend sai valmis, kogunesid noored kümnest partnerriigist, et läbi arutelude, kohtumiste ja raske töö leida lahendusi ühistele probleemidele. Kõik need kogemuste ja parimate praktikate vahetamised tõid kaasa palju kultuuridevahelise dimensiooniga ideid mida saab kasutada nii noorsootöös, mitteformaalses hariduses kui ka üldhariduskoolis.

Õppejuhend on inglise keeles.
Rohkem informatsiooni veebilehelt: www.euromed.sscw.ee

 

 

 

 

 

(Laadimiseks kliki pildile)