Rahvusvaheline konverents 26.10.2018 Jõhvis

Konverentsi eesmärgiks on edendada koostööd Euro-Vahemere piirkonna spetsialistide (õpetajad, muuseumitöötajad, noorsootöötajad, noored jne) vahel.

Ühtlasi suurendada piiriülest kommunikatsiooni, teadvustada koostöö kasulikkust, jagada praktilisi näpunäiteid ja innovaatilisi lahendusi kultuuri- ja haridusvaldkonna ning noorte tööhõive valdkonnas. 

Konverentsi sihtgrupp on hariduse, kultuuri ja noortega tegelevad asutused ja spetsialistid (noortekeskused, raamatukogud, KOV-ide haridus-ja kultuurinõunikud, haridusasutused  TÕNi tugigrupp ja noorteühendused.)

KONVERENTSI AJAKAVA*  (26.10.2018 Jõhvi Vallavalitsuses)

12.00 - 12.15 Tervitussõnad

12.15 - 14.00 Ettekanded:

Biblioteka Aleksandrina kui haridust ja kultuuri populariseeriv asutus: noorte haridus ja digitaliseerumine"  PhD Mahmoud Ezzat, Bibliotheca Alexandrina, Egiptus

"Väljakutsed ja võimalused kultuuridevahelises hariduses Eesti näitel" –  Irina Golikova, ajalooõpetaja, Tallinna Ülikooli doktorant

 "Ida-Virumaa Rajaleidja keskus - haridusasutuste koostööpartner haridusliku erivajadusega (HEV) laste õppe korraldamisel. Täiskasvanud õppija nädal - täiskasvanuharidust populariseeriv kampaania õppimisvõimalusi tutvustavaks ürituseks." –  Maire Merioja, Ida-Virumaa Rajaleidja keskuse juht

"Karjääriteenuste roll õpilase karjääri kujundamisel" – Kristi Klaamann, Ida-Virumaa Rajaleidja keskuse karjäärinõustaja

"Noorte tööhõive Egiptuses globaliseerumise surve all" – Hany Shalaby, ajakirjanik, Egiptuse kodanikuühiskonna aktivist

14.00 - 14.30 Kohvipaus                                                                    

14.30 - 15.30 Arutelu maailmakohvikuformaadis - kahe riigi hariduse ja kultuuri väljakutsed ja lahendused globaliseeruvas maailmas.

15.30 -16.00 Kohvipaus

16.00 - 16.15 "Kohaliku omavalitsuse ja kodanikuühenduste koostöö kultuuri ja hariduse valdkonnas -  Sillamäe linna näitel" – Anton Dijev, Sillamäe LV kultuuri- ja spordispetsialist

16,15-16.30 „Praktilisi näiteid kultuuride vahelise dialoogi edendamisest ühiskonnas“ - Eduard Odinets, Kultuuriministeeriumi esindaja Ida-Virumaal, Tallinna Ülikooli doktorant

16.30-16.45 "Eesti - Egiptuse koostöö hariduse, kultuuri ja kodanikuühiskonna valdkonnas 2012.- 2018. aastal ning tulevikuplaanid" - Sillamäe Lastekaitse Ühing

16.45 - 17.15 Sõnavõtud ja kokkuvõtted

17.15 - 18.00 Vaba mikrofon ja suhtlemine

Konverentsi läbiviimist toetasid: