Vabatahtliku tegevuse töörühm EKAK ühiskomisjoni juures

Vabatahtliku tegevuse töörühm rakendab organiseeritud vabatahtliku tegevuse kommunikatsioonistrateegiat kommunikatsiooniplaani elluviimise kaudu. Kommunikatsiooniplaani elluviimisel keskendutakse noorte vabatahtliku tegevuse ja kodanikuhariduse edendamisele.

Lisaks vabatahtliku tegevuse töörühm formuleerib probleemi olemasolevatele uuringutele ja analüüsidele tuginedes ning otsustab, kuidas seda lahendada (milliseid tegevusi oleks vaja teha, et probleemi lahendada). Lähteülesande avaliku pakkumise ja muu korraldusliku ning tehnilise valmistab ette töörühma teenindav struktuuriüksus.

Töörühmal on kokku 13 liiget. 

Esimene töörühma kohtumine toimus 28.11.2012

Organiseeritud vabatahtliku tegevuse kommunikatsioonistrateegia on leitav siit