Kasvame koos 2015: Töökasvatus koos lastega

Projekti peamine eesmärk on propageerida töökasvatust koostöös vanemate ja lastega läbi laste oskuste arendamise ja uute teadmiste ning võimaluste loomise ja edasi andmise.

Otsesed eesmärgid

  • Edendada laste ja nende vanemate arusaamu töökasvatusest.
  • Propageerida töökasvatusmeetodeid.
  • Viia läbi nii vanematele kui lastele suunatud seminarid vastavalt nende arenguvajadusele lähtudes töökasvatuse alasest õiguste ja kohustuste propageerimise ideest.
  • Viia läbi praktilisi tegevusi koos vanemate ja lastega, mis pakuvad ka konkreetseid praktilisi oskusi.

Sihtgrupid ja huvigrupid

Otseseid osalejaid on 10 peret (vanemad ja lapsed) ja  60 last lasteaiast lastekaitse päeval. Huvigrupid on kõik vanemad ja nende lapsed Sillamäel kui ka KOV erinevad asutused (Lasteaed Päikese, raamatukogu).

Tegevused:

  • 15.05. Perepäev (Perepäev sisaldab nii teadlikuse tõstmise üritused kui ka lastele erinevad mängud kasutades aktiivseid metodeid). Projekti tegevuste ja eesmärkidega tutvumine, seadusandlusega tutvumine, küsimustik vanematele, lapstööjõud ja töökasvatus: laste õigused ja kohustused, tulevase töö valik, laste ja peredega töötamise aktiivsed meetodid)
  • 21.05 Laste mäng "Minu töö - õigused ja kohustused" Erinevad meetodid: joonistamine, rollimängud, viktoriin. Kodutöö täitmine: teeme enda meene, joonistame kollazi, karikatuuri või joonise laste töökasvatusest, nende kohustusest ja tööalade valikust.
  • 01.06 Üritus Lastekaitse Päeva raames: Lapsepõlv ja tööelu" Loominguline töötuba" koostöös MTÜ Ida-Virumaa Käsitöö liit. Muinasjutu teraapia tööst ja laiskusest. Konkurss "Minu lemmik meene" ühise piduliku söögilaua valmistamine toimub lasteaias "Rukkilill ja "Päikese".
  • 06.06.2015 Projektis osalejate tunnustamine, tunnustamisüritusel "Laste Sõber 2014" raames. Tunnustamiskonkursi autasude jagamine ja 2014a. tegevuste kokkuvõtted. 
  • Lastekaitse tööga seotatud materjalide esitlemine ja Märka Last ajakirja tutvustamine. S.h. ka temaatilised materjalid laste õigustest, tööseadusest jm.
  • Elektrooniline kogumik " Töökasvatus ja laste tulevik " – infomaterjal, mis avaldatakse veebilehel.

Eeldatav tulemus

Projektis planeeritud ürituste läbiviimise kaudu on osalejad pered (vanemad ja nende lapsed) saanud uusi võimalusi osaleda praktilistes ühistegevustes ning uusi tööalaseid (k.a õigus) teadmisi ja oskusi, mis toetavad lapse isiksuseks arengut, kes on võimeline ise võtma vastu otsuseid ja suunama enda arengut konstruktiivselt ja jätkusuutlikult. Lastekaitsepäeval toimuvad aktiivsemad tegevused, sisulised mängud ja kingitused osalejate. Infokogumik vanematele ja lastele - koostamine ja presentatsioon tunnustusüritusel või hiljem elektroonilisel teel

Projekti rahastavad Lastekaitse Liit ja Sillamäe Lastekaitse Ühing
Projekti toetab ja positiivsed muljeid levitab Tallink Grupp.