Projekt: Jalutuskäik õiguste ja kohustuste maal koos vanaemaga

Projekti peaeesmärk on propageerida positiivset kasvamist koostöös vanemate ja lastega läbi laste iseseisvuse arendamise, ning iseseisvate teadmiste ja oskuste pakkumise

Otsesed eesmärgid 
1. Edendada laste ja nende vanemate omavahelist koostööd ning teineteise mõistmist.
2. Propageerida lasteõiguste konventsiooni põhiseisukohti – iseseisvust ja toetavaid kasvatusmeetodeid.
3. Viia läbi nii vanematele kui lastele suunatud seminarid vastavalt nende arenguvajadusele lähtudes õiguseid ja kohustuseid  propageerimise ideest.
4. Viia läbi praktilisi tegevusi koos vanemate ja lastega, mis pakuvad ka konkreetseid praktilisi oskusi. 

Sihtgrupid ja huvigrupid

Otseseid osalejaid on 10 peret (vanemad ja lapsed) ja  60 last lasteaiast lastekaitsepäeval. Huvigrupid on kõik vanemad ja nende lapsed Sillamäel kui ka KOV erinevad asutused (Lasteaed Rukkilill, Lasteraamatukogu).

Tegevused

  1. Vanemate seminar – arutelud ja gruppitööd. (Teadmiste ja oskuste tõstmine spetsialisti juhtimisel).
  2. Lastele seminar – kasutades aktiivseid  mängud, treening ja seminare.
  3. Perepäev - praktilised tegevused, mis on suunatud arendamisele ning üksteise paremale mõistmisele 
  4. Pidulik lastekaitsepäev lasteaias: "Olla kohusetundlik".
  5. Väike kogumik "Jalutuskäik õiguste ja kohustuste maal koos vanaemaga"

Eeldatav tulemus
Projektis planeeritud ürituste läbiviimise kaudu on osalejad pered (vanemad ja nende lapsed) saanud uusi võimalusi osaleda praktilistes ühistegevustes ning uusi teadmisi ja oskusi, mis toetavad lapse isiksuseks arengut, kes on võimeline ise võtma vastu otsuseid ja suunama enda arengut. Lapsed ja vanemad on teadlikud ÜRO lasteõiguste konventsioonist, tema põhiseisukohadest ja vajalikkusest. Lapsed ja vanemad on teadlikumad ja võimelised kasutama saadud teadmisi laste õigustest ja kohustustest oma eraelus.


Projekti rahastavad Lastekaitse Liit ja Sillamäe Lastekaitse Ühing