"Not just for fun - but also for learning" projekti ettevalmistamine

Taani organisatsiooni AKKS – Amatørernes Kunst & Kultur Samråd juhtimisel on valmimas projekt nimega „Not just for fun – but also for learning“ mis kuulub esitamisele NordPlus mobility or network programmi (algne tähtaeg 1. veebruar 2013., kuid edasi lükatud kuni 01 märts 2013) Antud projekti näol on tegemist kultuurikoostöö projektiga, mille eesmärgiks on kasutada amatöörkunsti mitteformaalse õppimise vahendina ja luua informatsiooni platvorm mis teeks vastavad teadmised kättesaadavaks artistidele üle Euroopa. Projektitaotluse ettevalmistamiseks taanlased organiseerivad eelkohtumise Kopenhaagenis 13.01.2013 – 15.01.2013, et võimaldada projekti partneritele kohtuda silmast silma ja plaanida projekti detailselt. Kokku on osalemas kuus partnerit, kaks Taanist, kaks Leedust, üks Norrast ja Sillamäe Lastekaitse Ühing Eesti esindajana.

Eelkohtumise agenda (PDF)

Projekti partnerid:
Taani: AKKS – Amatørernes Kunst & Kultur Samråd
Taani: Folkevirke
Rootsi: Amatørernes Kunst & Kultur Samråd
Läti: Talantu Pilseta
Läti: Ideja
Norra: Norsk Teaterråd
Eesti: Sillamäe Lastekaitse Ühing

Sillamäe Lastekaitse Ühingu osalemist projekti ettevalmistamisel toetab Kodanikuühenduse Sihtkapital Eesti Kodanikuühiskonna kogemuse rahvusvahelise levitamise konkursi kaudu.