Mitteformaalsed kodanikuhariduse seminarid

Kaasatud 7 kooli (nii esti kui vene õppekeelega) + Narva Kolledž ja noorte organisatsioonide esindajad, igas seminaris osaleb vähemalt 40-50 inimest. Iga seminar toimub 1 päev kestusega kuni 5 tundi.

Paralleelselt nii informatiivne kui praktiline funktsioon. Jagatakse teoreetilist informatsiooni kohaliku omavalitsuse olemuse ja tegevuse kohta ning viiakse läbi rollimängul põhinevad harjutused ning muu metoodika, et luua uusi praktilisi oskusi ja läbi mängida spetsiifilisi olukordi, mis tulevad hiljem igapäevaelus kasuk, arvestades et 2017 a. tulevad kohaliku omavalitsuste valimised ning kodanikuharidus lõimub õpilasi kodanikuühiskonnaga ja avab nende silmaring, ettevõtlikust ning kriitlist mõtlemisviisi.

Seminari eesmärgiks on tõsta teadlikkust nende võimalustest, anda lisa teadmisi ja oskusi ning kaasata neid toimuvasse protsessi (kohalikul ja regionaalsel tasemel). Seminaride raames kaasame vajalike eksperte ja koostööpartnereid noortevabaühendusest, riiklikul tasemel tegutsevatest liitudest näitekst ENL, IVOL, Lastekaitse Liit jt., kohaliku omavalitsusest/volikogust,  riigikogust, fondidest (KÜSK, MISA) ja ettevõtteid.

 Seminarid:

13.09.16 Kodanikuhariduse seminar Narva Soldina Gümnaasiumis - osales 41noort

15.09.16 Kodanikuhariduse seminar Narva Kesklinna Gümnaasiumis - osales 40 noort 

20.09.16 Kodanikuhariduse seminar Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses (Jõhvis) - osales 26 noorte

20.09.16 Kodanikuhariduse seminar Sillamäe Gümnaasiumis - osales 20 noort

27.09.16  Kodanikuhariduse seminar Sillamäe Kutsekoolis - osales 20 noort

04.10.16 Kodanikuhariduse seminar Iisaku Gümnaasiumis - osales 40 noort

05.10.16 Kodanikuhariduse seminar Kohtla-Järve Maleva Põhikoolis - 40 noort