Projekti kogumik

Käesolev kogumik on valminud projekti "Teadlik ja salliv noor kodanik" raames. Kogumiku koostamist rahastas Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, Haridus- ja Teadusministeerium, Sillamäe Lastekaitse Ühing. Projekti toetavad ja koostööpartnerid: Tallink Grupp, Tartu Ülikooli Narva kolledž, ATKO Bussiliinid ja teised.

Käesoleva kogumiku eesmärgiks on valmistada ette ja kokku panna metoodilisi materjale: sallivuse, migrantofoobia ja kultuuridevahelise dialoogi kohta. Ning avaldada esseekonkursile esitatud parimad tööd.

Kogumik on suunatud noortele sallivuse ja kultuuridevahelise dialoogi tutvustamiseks. Metoodilised materjalid saaks kasutada ka koolitundides.

Kogumiku saab laadida siit: Teadlik ja Salliv noor kodanik (PDF) ESTONIAN

 Sillamäe Lastekaitse Ühing tänab kaasautoreid nende panuse eest. 

Head lugemist!