VI Annual Forum of the EU Strategy for the Baltic Sea Region

VI Iga-aastane EL Läänemere Regiooni Strateegia Foorum

SAAVUTADES VÕRDUST JA ÜHENDADES REGIOONI

15-16 JUNE 2015, JŪRMALA, LATVIA

KONTSEPTSIOON: VI iga-aastane foorum pakub osalejatele võimalust käsitleda foorumi põhiteemat, mis inglise keeles on kokku võetud kahetähendusliku terminiga „e-quality”:
- e-quality kui elektrooniline kvaliteet: digitaalne ühisturg, regionaalne sidusus jms;
- equality kui paremad ühendused ja parimate praktikate vahetamine eesmärgiga saavutada parem üldine Läänemere regiooni areng.

Ühenduse teemal on 4-osaline lähtealus:
- (1) Läänemere regiooni tihedam integratsioon;
- (2) Sünergia erinevate poliitika valdkondade ja horisontaalsete teemade vahel;
- (3) Parimate praktikate vahetus regiooni ja teiste makroregioonide vahel;
- (4) Luues linke EUSBSR ja avalikkuse vahel.

Osalejad: Kuni 550 osalejat kaasa arvatud Läti president/peaminister, komisjoni liikmed ja ministrid Läänemere regiooni riikidest.

Foorumil toimuvad:
- Kohtumised;
- Üritused, osalus ja esinemised MTÜdega koostöös (kampaania “My Sea” (Mana Ju ra), “Nature Concert Hall”, ja Civic Alliance - Latvia).
- Foorumil on ka Võrgustikutöö Küla.

Sillamäe Lastekaitse Ühingu poolt osaleb Vassili Golikov, programmide ja koostööjuht.

MATERJALID:

Foorumi päevakava (PDF)

European Union Strategy for the Baltic Sea Region - ACTION PLAN (Word)

Danube Civil Society Forum (PPT)

Riga’s report on the EU Strategy for the Baltic Sea region, progress in implementing - TALSI (PPT)

Report on participation in the implementation of the Baltic Sea strategy of citizens and civil society organizations (Word)