RAHVUSVAHELINE KONVERENTS "Õiglase rohe-ja digipööre suunas noorte oskuste arendamise kaudu”

Noortekonverents – see on kahe täis päevane konverents koos kõrval üritustega, mis koondab Eesti osalejad ja mitmed EuroMed võrgustikust tippeksperte (Tuneesiast, Taanist, Soomest ja Kreekast).

Konverentsi eesmärgiks on valdkonda tunnustatud eksperti ja esinejate toel püüda adekvaatselt mõistaja lahti mõtestada tänapäeva noorte ja piirkondade väljakutsed (rohe-ja digipööre küsimutes), võimalikud tuleviku kriise, mõista paremini nende tekkimise põhjuseid ja mõjusid ühiskonale ning kuidas saaksime tõsta vabakonna huvikaitse tööd säästva arengu eesmärkide kui ka rahvadiplomaatia kaudu. Lisaks sellele konverentsi kõrval üritustes otsime võimalikke lahendusi kuidas edendada rahva diplomaatiat ning kultuuridevahelise dialoogi noorte kui ka vabakonna esindajate vahel, kuidas paremini toetada vähemuste lõimumine ning kaardistada noorte roll säästva arengu eesmärkide saavutamisel.

Konverentsi programm hõlmab paneeldiskussiooni, arutelusid, töötubasid ja koolitusi. Konverentsi tulemusena valmivad noorte ettepanekuid/juht soovitused riikliku asutuste ja vabakonna esindajatele. Konverentsi läbiviimisel me paremini mõtestame kuidas noored ja kodanikuühiskond saaks eskaleerunud olukorras toime saada ja kaardistada koostöö võimalused nii kohalikul kui ka riiklikul tasemel, et saada hakkama ja aidata testele tulevikus juba oma kogukonnas sama väärsete väljakutsetega. Konverentsile on kutsutud noored, spetsialistid ja  kes on huvitatud jagada oma kogemusi, teadmisi ja toetada rahvusvahelise koostööd s.h Eesti kogemuse levitamisele välismaal (Vahemereriikide piirkondadele). Eesti vabakonna jaoks on tähtis saada kompetentseid teadmisi ja arvamuseid Vahemerepiirkonnast ning eriti mis puudutab säästva aregut (Rohe-ja digipööre valdkonnas( hariduse, kultuuri ja huvikaitse diplomaatias, kuna Eesti riiklik arengukoostöö on keskendatud samadele teemadele.

SIHTGRUPP

Konverentsi ja kõrval üritused on avatud kõigile huvilistele, eriti noortele, avaliku, era- ja vabasektori esindajatele, kelle töö on otseselt või kaudselt seotud noorsootööga, kultuuridevahelise dialoogiga, arengukoostööga, rahvadiplomaatiaga ja poliitika kujundamisega, kodanikuühiskonna arenguga ja huvikaitsega ning ÜRO säästva arengu eesmärkidega. Oodatud noorteorganisatsioone, haridusasutusi juhte, akadeemikuid, teadlasi, seadusandjaid, planeerijaid ja poliitikaspetsialiste kõigis asjakohastes valdkondades, EuroMed rahvusvahelise võrgustike liikmete ja juhtkonna esindajad, valitsustevaheliste organisatsioonide, valitsuste, ministeeriumide või osakondade esindajaid, rahvusvahelisi rahastajaid, riiklikke ja piirkondlikke inimõigusorganisatsioone. Kokku on oodata kuni 100 inimest.

Koverentsi ulevaade leiab siit 


Konverentsi praktiline info:
Ürituse toimumis koht: Tallinn, Hestia Hotel Europa (Paadi 5)
Osalejatele on tagatud: toitlustamine, materjalid ja sisukas ajakava.
Osalemine on tasuta!
Töökeeled: eesti ja inglise

Konverentsile saaks registreerida alatest 1.Oktoober kuni 28. November 2023 veebilehel: https://conference.sscw.ee/registreerimine/?lang=et (Seal sa leiad konverentsi kohta kogu informatsiooni ning saad registreerida)

KIIRUSTA KUNA OSALEJATE ARV ON PIIRATUD!

Lisainfo:  email: info@sscw.ee  tel: 55602993 / 55576329.

Konverentsi läbiviimist toetavad: Haridus-ja Teaduministeerium,  Tallinn linn, Tallinna Kodurahuprogramm, EuroMed Network. (https://www.euromeduc.com/), Briti Nõukogu (People To People Cultural Engagement programmi raames).

  

 

 

Rahvusvahelise eksperdi osalemist Eestis toimuva konverentsil ja kõrval kohtumisel toetas Kodanikuühiskonda Sihtkapital Eesti kodanikuühiskonna kogemuse rahvusvahelise levitamise ja rahvusvahelise huvikaitse võimekuse suurenemise konkursi kaudu.