Noorte hoiakute uuring.

Kohaliku tasandi noorte hoiakute uuring - teostame eesmärgiga kaardistada noorte suhtumine soorollidesse ja stereotüüpidesse. Viiakse läbi paralleelselt koolitustega. (Noorte hoiakute uuringu osalejd umbes 600 noort)

Otsesene noorte hoiakute uuringu siht grupp on Tallinnast ja Ida –Virumaa üldhariduskoolide gümnaasiumiklasside õpilased ja noored vanusena 17-26 aastat ja erinevad kohalikud noorteorganisatsioonid ja mittetulundusühendused läbi eelnevate projektide ja tegevuse kaudu loodud koostöövõrgustiku. 

Uuringu teostab Peace Child Eesti, ning uuringu juht on Maret Prits, Nikolai Tsvjatkov ning kaasatud oli Julia Sommer projektijuht, ning eksperdina Irina Golikova, Sillamäe LÜ ekspert ja teadlane.

Uuringu küsimustik

Uuringu kokkuvõtted (eesti keeles)

Uuringu kokkuvõtted (vene keeles)