Noored aktiivsed kodanikud tegutsevad!

Projekt „Noored Aktiivsed Kodanikud Tegutsevad,“ kestis aprillist 2009 kuni detsembrini 2009.

Projekti eesmärk oli tuua kokku erineva taustaga erinevast rahvusest noori, et ühiselt käsitleda noore inimese rolli ühiskonnas ja edendada sallivust ja kultuuridevahelist dialoogi. Tutvustada noortele nende võimalusi nii oma kogukonna kui ka kogu riigi tegevuses kaasarääkimises ning õpetada ja julgustada noori oma ideid täiustama ja ellu viima.

Projekti raames viidi läbi mitmeid erinevaid ühistegevusi, nii informatiivseid kui ka kultuurilisi. Projekti põhitegevuste hulka kuulusid koolitused, noortelaager Remnikus, 3-päevane kultuurifestival Ida-Virumaal ja rahvusvaheline konverents viimase suurüritusena.

Ida-Virumaa Kultuurifestival 21.09.2009 ja 26-27.09.2009

Festival algas Rahvusvahelise Rahu Päeva tähistamisega 21sel septembril Ida-Virumaa koolides, mille raames korraldati lühikesed tutvustavad rahuseminarid, et edendada noorte seas diskussiooni rahu ja rahu mõistega seotu ümber. Festivali põhiprogramm 26 ja 27 september hõlmas Noortemarssi Narva tänavatel keskpäeval, mis kandis rahu ja ühtekuuluvustunde sõnumit ja kust võtsid osa ligi 200 noort. Sellele järgnes mittetulundusühingute Infolaat, kus osales ka Lastekaitse Liit oma programmiga „Mul on õigus!“ Päeva ja kogu festivali kõrghetkeks oli Rugodivi Kultuurimajas toimunud kontsert, koos 12 erineva rahvuskultuuriseltsi ja noorte tantsu- ja lauluseltsi Kohtla-Järvelt, Narvast, Jõhvist ja Sillamäelt. Festivali programm viidi läbi kahes keeles, nii eesti kui vene.

Rahvusvaheline Konverents “Noorte Osaluse Võimalused ja Väljakutsed” 21 ja 22 november 2009 Tallinna Ülikoolis, Eestis.

Konverentsi eesmärgiks on tuua kokku kohalikud noorteliidrid ja nii rahvusvaheliste kui kohalike valitsusinstitutsioonide esindajad, ning akadeemilise sektori esindajad, et ühiselt käsitleda noore inimese rolli ühiskonnas ja kuidas edendada noorte osalust erinevatel ühiskonna tasanditel. Konverentsi kaks päeva keskendusid poliitilisele ja sotsiaalsele osalusele. Programm jagunes kolme paneeldiskussiooni vahel. Kõnelejate seas olid Eesti Noorsootöö Keskuse juhataja Edgar Schlümmer, Tallinna Spordi- ja Noorsooametist Ilona-Evelyn Rannala, Euroopa Noorteühenduste Liidu esindaja Robert Lang, Suurbritannia suurorganisatsiooni Peace Child Internationali president David Woolcombe, Exeteri Ülikooli professor Tahir Abbas, PhD, ning esindajad Euroopa Noored Eesti Büroost, Lastekaitse Liidu Noortekogust ja mujalt


Projekti rahastasid Integratsiooni Sihtasutus, Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond ning Haridus- ja Teadusministeerium.