2013

Ühiskomisjon, 13. juuni 2013 protokoll 

Vabatahtliku tegevuse töörühm, 20. juuni 2013, protokoll

Protokolli lisad: 

2012

Ühiskomisjon, 09. november 2012 protokoll 

Vabatahtliku tegevuse töörühm, 28. november 2012, protokoll

2011

Ühiskomisjon, 01. november 2011 protokoll

2010

Ühiskomisjon, 13 oktoober 2010 protokoll

Protokolli lisa: Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta 2011 tutvustus (ettekanne)

Ühiskomisjon, 16.juuni 2010 protokoll

Protokolli lisad:

1. Kodanikualgatuse toetamise arengukava 2007.2010 (KATA) 2009 a rakendusplaani täitmise aruande heakskiitmine ( ettekanne ja aruanne)

2. prof Anu Toots (Tallinna ülikool) Kodanikuhariduse ühendpoliitika mudeli tutvustus ja arutelu (ettekanne)

3. phd Kristiina Tõnnisson (Tartu Ülikool) Kodanikuühiskonna arengukava 2011-2014 tutvustus ning diskussioon ( ettekanne ja Kodanikuühiskonna arengukava 2011-2014 esimene tööversioon (11.06.2010))

4. Aveli Ainsalu: Kodanikuaktiivsust edendava vabatahtliku tegevuse Euroopa aasta (2011) strateegia koostamise tutvustus ( ettekanne )

2009

Ühiskomisjon, 27. oktoober 2009, protokoll

          Lisa 1. Ülevaade kontseptsioonist "Avalike teenuste lepinguline delgeerimine kodanikeühendustele"  (A.Ainsalu PP ettekanne)

          Lisa 2. Kodanikuühiskonna arengukava 2011-2014 lähteülesandest (A.Uudelepa PP ettekanne)

          Lisa 3. Tagasisidest kodanikuühsikonna arenguindikaatoritele (M.Lagerspetzi PP ettekanne)

       Lisa 4. Kodanikeühenduste riigieelarvelise rahastamise korrastamise rakendusprogrammist (M.Bobkovi  PP ettekanne)

Ühiskomisjon,  22. september 2009, protokoll

          Lisa 1. EKAK ühiskomisjoni 22.09.09 istungi päevakorrapunktide 1, 2 alusmaterjal (EKAK indikaatorite süsteem)
                          Lisa 1.A  „Kodanikuühiskonna indikaatorite süsteem“ (R. Noorkõivu  ettekanne
                          Lisa 1.B „Uue uurimusteabe vajadused“ (M.Lagerspetzi PP ettekanne)

          Lisa 2. Kodanikuühiskonna  arengukava 2011-2014 lähteülesande koostamine ( M.Jõgeva PP ettekanne)

           Lisa 3 .  Memo kaasamise projekti lühikokkuvõttega.

Ühiskomisjon, 25. mai 2009, protokoll

             Lisa 1. KATA esitlus (KATA 2008. a rakendusplaani täitmise aruanne)

             Lisa 3. Ülevaade EKAK indikaatorite väljatöötamisest

             Lisa 4. Vabatahtliku tegevuse esitlus (ppt)

             Lisa 5. Ministeeriumide memod vabatahtlikust tegevusest

             Lisa 6.1  Vabatahtliku tegevuse hea tava

             Lisa 6.2 Vabatahtliku tegevuse hea tava (pikk versioon)

             Lisa 7.  Vabatahtliku pass