Kultuuriline koostöö Eesti ja Egiptuse vahel 2018

Projekti eesmärk on edendada kultuuridevahelist haridust ja kultuuriline koostöö Eesti ja Egiptuse spetsialistide (õpetajad, noorsootöötajad jt) ja noorte seas, et suurendada piiride ülest kommunikatsiooni ja ehitada usaldust ja teadvustada kultuuride ülese koostöö kasulikkust, sest meil on ühised eesmärgid ja ühine tulevik ning parimate praktikate (innovatiivsete lahenduste kultuuri- ja hariduse töös) jagamine. Lisa eesmärkidena on tutvustada välismaalastele Eesti rahvakultuuri, tähistada ühis koos EV 100 juubelit.

All eesmärkidena on ka tutvustada Eestis elavate inimestele Egiptuse kultuuri ja ajaloot (avastades külaliste jaoks Vana ja kaasaese Egiptuse ajaloot, tutvustada rahvariietega, degusteerida Egiptuse toidu) ning suhelda Egiptusest tulevate kultuuri ja hariduse ning kodanikuühiskonna esindajatega.

Praegu on see hetk kus Euroopa/ Eesti ja Vahemere regioonide omavaheline koostöö on eriti tulemuslik mõlema poole jaoks, et luua ühine pinnas, mis on ehitatud ühistele väärtustele ja tulevikuvisioonidele.

Projekt tegevused on jagatud kolmaks osaks, mille raames toimub hariduslik osa, kultuuriline osa ning sportlik osa.

26.10.2018 Jõhvis toimunud Seminari raames tutvustasime ka Eesti paremid tulemusi ja head praktikat hariduse ja kultuuri valdkonnas, et ühiselt koos tähistada ka Eesti 100 juubelit. Otsisime praktikuid mõlemast regioonist, kellel on leidlikkust ja innovatsioonipüüdlusi, et võtta kaasa konverentsilt saadud teadmised ja rakendada neid jätkusuutlikult oma igapäevatöös.

26.10.2018 kell 15.00 Narva Muuseumis avasime rändnäitlus "Egypt in Anciant and Modern History", mida hiljem avatakse pealtvaatajatele ka Jõhvis, Kohtla-Järves ja Tallinnas. Näituse raamesi Egiptuse külaslised tutvustasid Egiptuse ajalugu, kultuuri, tavasid, toitu, riided ning rääkisid ka Biblioteka Aleksanrinast.

27.10.18 kell 11.00 Jõhvi Spordihallis Mängisime jalpalli Eesti ja Egiptuse meeskonade vahel (Eesti ja Egiptuse meeskonndades on nii noored, hariduse ja kultuuri spetsialistid, ärimehed ning meedia esindajad).

25.10 ja 28.10.2018 toimusid Eesti ja Egiptuse esindajate vahel ühised koostöökohtumised ja õpevisiidid Tallinnas ja Jõhvis. 

Ürituste seeria toetasid: 
Haridus- ja Teadusministeerium, Kultuuriminsiteerium, Innove Rajaleidja, Jõhvi Vallavalitsus, Narva Muuseum, Riigikogu liige Dmitri Dmitrijev ja Biblioteka Aleksandrina